Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące podatków 2024

Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące podatków 2024

Temat podatków jest nieodłączną częścią naszego życia. Bez względu na to, czy jesteśmy pracownikami, przedsiębiorcami czy właścicielami nieruchomości, musimy zapłacić podatki. Jednak wiele osób nadal ma trudności z zrozumieniem terminologii związanej z podatkami. W tym artykule przedstawimy podstawowe pojęcia i definicje dotyczące podatków.

Przed rozpoczęciem własnej działalności musisz znać te pojęcia:

➡️ Podatek dochodowy zależy od wyboru formy opodatkowania. Wyróżniamy:

  • zasady ogólne- skala podatkowa; dla tej formy opodatkowania podatek wynosi 12% oraz 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł. dochodu, kwota wolna od podatku wynosi 30.000,00 zł,
  • zasady ogólne- podatek liniowy; podatek wynosi 19% od dochodu, brak kwoty wolnej od podatku,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych- podatek płacony od przychodu; stawka zależna od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

➡️ Podatek VAT: podstawową stawką VAT w Polsce jest 23%. Niektóre towary i usługi podlegają jednak obniżonej stawce VAT, wynoszącej 8% lub nawet 5%.

Obecnie ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza limitu z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zgodnie z którym zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000,00 zł

Należy jednak uważać bo ustawodawca przewidział wyjątki, niektóre branże od pierwszej transakcji muszą zgłosić się jako czynny podatnik VAT a znowu inne ze względu na przedmiot działalności są zwolnione z VAT nawet powyżej limitu 200 tys zł.

➡️ ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) to obligatoryjne ubezpieczenie społeczne w Polsce. Jest to suma składek, które pracownicy i pracodawcy płacą na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Składka ZUS jest pobierana od wynagrodzenia brutto pracownika oraz za przedsiębiorcę.

To tylko kilka podstawowych pojęć i definicji dotyczących podatków. Zrozumienie terminologii jest ważne, aby móc świadomie rozliczać się z podatków. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące podatków, zawsze warto poradzić się specjalisty.

Zobacz także artykuł o zmianie formy opodatkowania działalności gospodarczej w 2024 r.