Podróż służbowa – ogólne warunki

Podróż służbowa – ogólne warunki

Co to jest podróż służbowa i kiedy można uznać, iż wyjazd pracownika to właśnie jest wspomniana podróż służbowa? Jakie warunki muszą być spełnione? Kiedy pracodawca pokryje koszty podróży służbowej? Odpowiedź na te pytanie znajdzie się w niniejszym artykule.

Kiedy pracodawca pokryje koszty podróży służbowej?

Obowiązkiem pracownika, skierowanego w podróż służbową, jest wykonanie w jej trakcie określonego zadania służbowego – zgodnie z art. 77 [5] § 1 Kp „Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

W związku z faktem, iż niniejszy wyjazd jest podejmowany w interesie pracodawcy, pracownik nie powinien ponieść kosztów finansowych. Pracownikowi z tytułu podróży służbowej przysługuje prawo do określonych świadczeń delegacyjnych, o ile poniósł wydatki, na pokrycie których przysługuje dane świadczenie.

Rodzaje świadczeń oraz warunki ich wypłaty określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Niniejsze rozporządzenie stosowane jest do pracowników budżetowych, jak również zatrudnionych poza sferą budżetową, jeśli tylko stosują wprost przepisy tego rozporządzenia.

Dodatkowo Pracodawcy sfery pozabudżetowej mogą samodzielnie określić zasady wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w przepisach prawa zakładowego (w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub bezpośrednio w umowie o pracę).

Co ważne nie można ustalić diety za dobę podróży służbowej w wysokości niższej niż dieta z tytułu krajowej podróży służbowej określonej dla pracownika sfery budżetowej.

Warunki wypłaty diety

Pracownikowi z tytułu podróży służbowej (krajowej oraz zagranicznej) przysługują następujące należności:

– diety

– zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz noclegów

– zwrot innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wynosi 30 zł za dobę podróży [okres od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do zakończenia podróży (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego].

W związku z powyższym:

– dieta nie będzie przysługiwać jeśli podroż trwa poniżej 8 godzin

– 50% diety będzie przysługiwać jeśli podróż trwa od 8 do 12 godzin

– w pełnej wysokości przysługuje jeśli podróż trwa powyżej 12 godzin.

W przypadku gdy podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

– do 8 godzin – przysługuje połowa diety;

– ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Dieta nie przysługuje, w przypadku:

– delegowania pracownika do miejsca jego stałego lub czasowego pobytu;

– pobytu w dniu wolnych od pracy w miejscowości stałego lub czasowego pobytu przez pracownika odbywającego podróż służbową trwającą co najmniej 10 dni (dieta nie przysługuje za czas pobytu w tej miejscowości);

– zapewnienia przez pracodawcę całodziennego, bezpłatnego wyżywienia.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej określa załącznik do rozporządzenie delegacyjnego. Tak jak w przypadku diet krajowych obowiązują limity w zakresie czasu trwania delegacji. Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną:

– do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety;

– ponad 8 do 12 godzin przysługuje 50% diety;

– ponad 12 godzin – przysługuje cała dieta.

Natomiast jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie wówczas przysługuje mu 25% diety ustalonej odpowiednio do długości podróży.

W przypadku otrzymania w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta mu nie przysługuje, chyba że należność pieniężna jest niższa od diety. Jeśli tak jest, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

W przypadku zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego posiłku dieta ulega odpowiednio zmniejszeniu:

  1. Podróż krajowa:

– za śniadanie 25% diety

– za obiad 50% diety

– za kolację 25% diety

  1. Podróż zagraniczna:

– za śniadanie 15% diety

– za obiad 30% diety

– za kolację 30% diety

Oprócz diety pracownik ma prawo do zwrotu kosztów: noclegu, przejazdów, w tym środkami komunikacji miejscowej i dojazdów z i do lotniska/ portu morskiego/ dworca kolejowego czy autobusowego. Dodatkowo należy zwrócić pracownikowi inne udokumentowane wydatki, jeśli były związane z podróżą służbową.

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/pdf.html

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close