Podpisano porozumienie w sprawie wdrażania Programu Polska Wschodnia

Podpisano porozumienie w sprawie wdrażania Programu Polska Wschodnia

W dniu 28 kwietnia 2015r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie powierzenia PARP realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Porozumienie w imieniu w/w instytucji podpisały Iwona Wendel, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju i Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Funkcję Instytucji Pośredniczących w Programie Polska Wschodnia pełnić będą Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Podpisane dokumenty stanowią jeden z podstawowych elementów systemu wdrażania Programu Polska Wschodnia (PO PW). Określają zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a Instytucjami Pośredniczącymi przy realizacji programu.

Do zadań Instytucji Pośredniczących należy przede wszystkim wybór projektów, które zostaną objęte wsparciem, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna będzie za priorytety Przedsiębiorcza Polska Wschodnia i Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, zaś Centrum Unijnych Projektów Transportowych za priorytet Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa.

Program Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Środki programu – 2 mld euro – przeznaczone będą m.in. na powstawanie i rozwój startupów, tworzenie innowacyjnych produktów i usług, ekspansję zagraniczną firm i wzornictwo przemysłowe. Dofinansowane zostaną także istotne inwestycje infrastrukturalne, zwiększające dostępność terytorialną makroregionu.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close