Podpisanie porozumienia w sprawie PO WER

Podpisanie porozumienia w sprawie PO WER

We wtorek, 13 stycznia 2015 roku Andrzej Martynuska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podpisał w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie Porozumienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie została powierzona realizacja działań w ramach Osi Priorytetowej I – Osoby młode na rynku pracy w województwie małopolskim. PO WER jest głównym narzędziem realizacji Gwarancji dla Młodzieży – postulatu Komisji Europejskiej do państw członkowskich dotyczącego podjęcia działań na rzecz ograniczenia bezrobocia ludzi młodych. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach PO WER wynosi ponad 193 mln EUR w okresie 2014-2020.
Realizowane w ramach Osi I PO WER bezpośrednie wsparcie dla osób młodych (do 29 roku życia) pozostających bez pracy będzie się przyczyniać do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Zintensyfikowane zostaną wysiłki na rzecz obniżenia bezrobocia wśród młodych, w tym tych, którzy nie są zarejestrowani w urzędach pracy. Wysoka jakość wsparcia, rozumianego jako przedstawienie oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, zostanie zapewniona dzięki:

  • kompleksowości oraz
  • indywidualnemu podejściu do potrzeb wspieranych osób.

Zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, wsparcie dla osób młodych będzie udzielane w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close