Podkarpackie (PO KL) – ogłoszono nabór do działania 8.1.1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ogłasza konkurs zamknięty nr 11/POKL/8.1.1/2009

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet  VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 • ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi),
 • szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy),  w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu  dostępna jest kwota 50 000 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 26 maja 2009 r. do 20 lipca 2009 r. w godzinach pracy Urzędu, od 7.30 – 15.30

w siedzibie

 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
  ul. płk. L. Lisa Kuli 20
  35-025 Rzeszów,
  Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:

 • Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
  ul. Lewakowskiego 27B
  38-400 Krosno, pokój nr 33a
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
  ul. Katedralna 5
  37-700 Przemyśl, pokój nr 4
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
  pl. Bartosza Głowackiego 34
  39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP.
O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2009 r. w Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 38 o godz. 10.00.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Kadr Regionu, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Kadr Regionu, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl .

więcej na stronie: www.pokl.wup-rzeszow.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close