Podkarpackie (PO KL): Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 14/POKL/8.1.1/2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 14/POKL/8.1.1/2009 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet  VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 • ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w  szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi),
 • szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu  dostępna jest kwota  35 000 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminachod 8 października 2009 r. do 7 listopada 2009 r. w godzinach pracy Urzędu, od 7.30 – 15.30.

w siedzibie

 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
  ul. płk. L. Lisa Kuli 20
  35-025 Rzeszów,
  Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:

 • Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
  ul. Lewakowskiego 27B
  38-400 Krosno, pokój nr 33a
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
  ul. Katedralna 5
  37-700 Przemyśl, pokój nr 4
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
  pl. Bartosza Głowackiego 34
  39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 26 października 2009 r. w auli Szkoły Języków i Zarządzania PROMAR-International (ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów), o godz. 10.00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / zakładka Szkolenia i konferencje dla Projektodawców.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Kadr Regionu, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,  Wydział Rozwoju Kadr Regionu, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl .

 

Do pobrania:
Dokumentacja konkursowa – konkurs zamknięty nr 14/POKL/8.1.1/2009

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close