Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 8 lutego 2017 r. ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności. Agencja oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt.

Większość kryteriów oceny wniosków w obu konkursach pozostaje wspólna. Ale w konkursie dla branży elektromobilności firmy mogą aplikować z projektami o wartości już od 5 mln złotych. „Badania na rynek” to największe działanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z puli, za którą odpowiada PARP. Jego cały budżet wynosi ok. 4,4 mld złotych.

Obejrzyj film ze spotkania informacyjnego i poznaj zasady wioskowania o dofinansowanie

Badania na rynek w dwóch odsłonach – czytaj więcej

Jak dobrze przygotować projekt w ramach działania – czytaj więcej

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Kwota dofinansowania: Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł, Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł, Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.
Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.1 (Badania na rynek)

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

8 lutego 2017 r.

13 marca 2017 r.

26 kwietnia 2017 r.

październik 2017 r.

listopad 2017 r.

styczeń 2018 r.

W dniu 13 marca 2017 r. Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zatwierdził zmianę do kryteriów oceny projektów do działania 3.2.1 Badania na rynek POIR. Zmiana dotyczy minimalnej liczby punktów, która jest wymagana do rekomendowania projektu do dofinansowania. Obecnie minimalna liczba punktów to 13.

Szczegóły dostępne na stronie: http://poir.parp.gov.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close