Na podbój zagranicznych rynków

Na podbój zagranicznych rynków
Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę beneficjentów, w cieszącym się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców konkursie, na dofinansowanie aktywności międzynarodowej firm, działających na terenie naszego województwa.

Ogromne zainteresowanie

O sporym zainteresowaniu tą formą wsparcia najlepiej świadczy fakt, że o wsparcie w tym konkursie ubiegało się 190 potencjalnych beneficjentów.

Dla wszystkich, którym nie udało się złożyć wniosku w odpowiednim terminie lub którym nie powiodło się na etapie oceny projektów, przekazujemy wiadomość, że nabory w ramach tego poddziałania będą wznawiane przez najbliższe cztery lata, a najbliższy zostanie rozpisany w III kwartale 2017 roku.

97 projektów z dofinansowaniem

Pozytywne oceny na wszystkich etapach konkursu otrzymało 97 projektów i to one mogą liczyć na dofinansowanie w łącznej kwocie 12 678 034,60 zł.

Warto zwrócić uwagę na powiaty, w których prowadzą działalność przedsiębiorstwa, mogące liczyć na wsparcie. Najliczniej są reprezentowane: Miasto Kraków – 50 projektów, powiat Krakowski – 9 i powiat olkuski – 5. Po cztery projekty będą realizowane w powiatach  bocheńskim i wadowickim, a po trzy w powiatach chrzanowskim, limanowskim, myślenickim, nowotarskim, i tarnowskim.

Wsparcie dla i na…

O dofinansowanie mogły się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski. Poziom wsparcia określono na poziomie 50%, a maksymalnie każda firma mogła liczyć na dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. zł.

Cel dofinansowania

Przedsiębiorstwa, dzięki uzyskanej pomocy będą mogły przeprowadzić przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w celu umiędzynarodowienia ich działalności. Spowoduje to wzrost ich aktywności arenie zagranicznej, pozwoli na zaprojektowanie i wdrożenie działań proeksportowych, promocję, zwiększenie sprzedaży na dotychczasowych rynkach oraz wdrożenie produktów na nowe rynki zagraniczne. W wielu przypadkach możliwy stanie się także udział przedsiębiorców jako wystawców na imprezach targowych.

Ekspansja na rynki

Dzięki wdrożonym działaniom bardziej realna stanie się ekspansja małopolskich przedsiębiorców na rynki amerykański, kanadyjski, niemiecki, brytyjski, francuski, szwedzki, hiszpański, holenderski czy duński. Niektóre firmy planują podbój bardziej egzotycznych dotychczas kierunków, takich jak np.  australijski, chiński, indyjski, wietnamski, indonezyjski czy malezyjskim. Inne poszukają partnerów biznesowych nieco bliżej – w Słowenii, Bułgarii czy na Łotwie.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close