Podatek do zapłaty z jednej deklaracji a zwrot podatku z drugiej

Podatek do zapłaty z jednej deklaracji a zwrot podatku z drugiej

Zdarza się, że podatnik składa kilka deklaracji PIT, z których niektóre pozwalają na zwrot podatku, na innych znów podatnik wykazuje podatek do zapłaty. Pojawia się wówczas wątpliwość, czy zobowiązanie podatkowe kompensuje się z nadpłaconym podatkiem, w wyniku czego podatnik może wnieść o zwrot nadpłaty obniżony o kompensowaną kwotę podatku do zapłaty lub zapłacić go mniej o wartość żądanego zwrotu.

Istnieje kilka form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Podstawową – bo w pełni efektywną formą – jest zapłata podatku. Do efektywnych form zapłaty należy również kompensata z wzajemną, bezsporną i wymagalną wierzytelnością podatnika wobec Skarbu Państwa. Kompensata możliwa jest jednak wyłącznie w przypadku, gdy wierzytelność pochodzi z określonych tytułów, do których nie zalicza się zwrotu podatku z innego tytułu.

Podatnik nie może zatem dokonać rozliczenia podatkowego w ten sposób, że porówna zwroty podatku wynikające z jednej deklaracji podatkowej ze zobowiązaniami wynikającymi z innych deklaracji, w efekcie czego żądać mógłby niższego zwrotu podatku lub też wpłacałby niższy podatek (w zależności od tego, która z porównywalnych kwot jest wyższa).

Podatnik powinien zatem dokonać niezależnie zapłaty wynikającej z jednej deklaracji oczekując jednocześnie w ustawowym terminie zwrotu podatku wynikającego z innej deklaracji.

Inaczej wygląda natomiast sytuacja w przypadku, gdy podatnik posiada prawo do zwrotu podatku, a jednocześnie ciążą na nim zaległości podatkowe. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zatem organ podatkowy zwracając nadpłatę obniży ją o posiadane długi ze strony podatnika.

Wiele zobowiązań – jedna wpłata

Zdarzyć się może również sytuacja, w której podatnik zsumuje zobowiązania wynikające z kilku tytułów i wpłaci kwotę podatku PIT nie oznaczając jednocześnie, na rzecz którego zobowiązania wpłaty dokonuje (nie wskazuje zatem deklaracji podatkowej, z której zobowiązanie pochodzi). Problem pojawia się w przypadku, gdy dokonana wpłata nie wystarcza na całość zobowiązań wynikających ze złożonych deklaracji.

W takim przypadku stosować należy zasadę zgodnie z którą, gdy na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Jeżeli, tak jak ma to miejsce w podatku dochodowym, wpłata nie będzie opisana tytułem, a zobowiązania muszą być płatne do 2 maja 2017 r., to uznać należy, że wpłatę dzielić będzie się proporcjonalnie.

Natomiast jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close