Płatności przez aplikacje mobilne: MF mówi tak fakturom w smortfonach

Płatności przez aplikacje mobilne: MF mówi tak fakturom w smortfonach

Fiskus potwierdza, że aplikacje mobilne mogą być wykorzystywane do rozliczania zakupów oraz wystawiania faktur. Przekazane z systemu mobilnego na konto lub adres e-mail klienta informacje uznać należy za ważny dokument księgowy zastępujący tradycyjnie wydawany klientowi paragon.

Coraz częstszym rozwiązaniem staje się oferowanie klientom systemów płatności mobilnej. W takim przypadku powstaje pytanie o prawo do rozliczania takich płatności oraz przekazywanie faktur i paragonów zakupowych. Ministerstwo Finansów uznało za prawidłowe faktury generowane w systemie sprzedaży samoobsługowej, w której klient samodzielnie dokonuje zakupów, a faktura – wysyłana jest do jego konta w aplikacji mobilnej lub na adres e-mail. Klientami są osoby fizyczne, również nieprowadzące działalności gospodarczej.

System mobilny sprzedaży samoobsługowej a paragony fiskalne

Stanowisko organów podatkowych dotyczyło systemu samoobsługowej zapłaty za zakupione produkty – przez klienta bezpośrednio przy tym produkcie lub usłudze (a nie u sprzedawcy, przy kasie) za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej zainstalowanej na użytkowanym smart fonie. Rozliczenie zapłaty następować miało poprzez wykorzystanie modułu aplikacji płatności mobilnej. W ramach akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, nabywca wyrazić musiał zgodę na żądanie otrzymywania faktur dokumentujących transakcje sprzedaży oraz na otrzymywanie faktur w formie pliku PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mail podany przy rejestracji konta użytkownika.

Rozliczenie sprzedaży mobilnej z użyciem kasy rejestrującej w sklepie

Zgodnie z podanym Ministerstwu Finansów stanowiskiem podatnika, oo dokonaniu zakupu i potwierdzeniu płatności mobilnej w aplikacji mobilnej przez nabywcę, transakcja poprzez system zostawanie przesłana do kasy rejestrującej zainstalowanej u sprzedawcy i na niej zaewidencjonowana.

Kasa rejestrująca ewidencjonować będzie transakcje z płatności mobilnych. Numer paragonu fiskalnego oraz dane transakcji znajdujące się na paragonie fiskalnym zostaną przesłane do systemu sprzedawcy. Po przesłaniu ww. danych papierowy paragon fiskalny wydrukowany z kasy rejestrującej zostanie zniszczony (kopia paragonu fiskalnego nadal pozostanie w pamięci fiskalnej), gdyż nabywca wyraził żądanie otrzymania faktury w formie elektronicznej, a sprzedawca wystawi dla nabywcy fakturę do zarejestrowanego wcześniej paragonu fiskalnego. Egzemplarz faktury w formie elektronicznej, przeznaczony dla nabywcy będzie technicznie wysyłany w imieniu sprzedawcy, który jest faktycznym wystawcą faktury, za pośrednictwem infrastruktury mobilnej związanej z aplikacją mobilną klienta, na wskazany adres e-mailowy i zgodnie z żądaniem nabywcy wyrażonym poprzez akceptację regulaminu użytkowania aplikacji mobilnej do płatności mobilnych. Egzemplarz faktury pozostający u sprzedawcy będzie zachowany (zgodnie z warunkami archiwizacji dokumentów).

Wydanie faktury zamiast wydania paragonu. Kopia paragonu nie musi być dostarczona klientowi

Wątpliwości wzbudziło to, czy przesyłanie faktury w formacie PDF na adres podany przez nabywcę, który akceptując regulamin wyrazi żądanie i zgodę na przesyłanie tych faktur spełnia przesłankę wydania faktury nabywcy i nie jest dodatkowo obowiązany do dostarczenia takiej osobie paragonu.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Ministerstwo Finansów uznało, że przepisy o podatku od towarów i usług nie precyzują pojęcia „wydać”. W celu jego wyjaśnienia należy odwołać się do definicji słownikowej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego – „wydać” oznacza tyle co dać, przydzielić komuś. Skoro tak, to nabywca akceptując regulamin aplikacji mobilnej, wyraża zgodę na zawarte w tym regulaminie żądanie otrzymywania faktur dokumentujących transakcje sprzedaży w formie pliku PDF przesyłanego na podany przy rejestracji adres e-mail nabywcy. Tym samym w momencie dokonania przez nabywcę zakupu sprzedawca wyda (przydzieli) fakturę nabywcy na wskazany adres e-mail. Zatem wysłanie faktury w formacie PDF na wskazany przez nabywcę e-mail, zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy. Nie ma tym samym obowiązku dodatkowo dokumentować transakcji paragonem przekazywanym klientowi.

Podstawa: Dyrektor KIS Sygn. akt 0115-KDIT1-3.4012.149.2018.3.AT, 30-05-2018

autor: Piotr Szulczewski

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close