Ile wynosi płaca minimalna dla kierowców w Norwegii?

Ile wynosi płaca minimalna dla kierowców w Norwegii?

11 maja br. norweski Komitet ds. Upowszechnionych Umów Zbiorowych (Tariffnemnda) uchwalił wprowadzenie płacy minimalnej dla zawodowych kierowców w wysokości 158,32 NOK/godzinę (około 75 PLN) . Nowe przepisy zostały ogłoszone 28 maja br. i wejdą w życie 1 lipca 2015 r.

Płaca minimalna będzie obowiązywała zarówno kierowców norweskich, jak i zagranicznych, kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony, w tym również autobusów. Poza stawką godzinową kierowcy mają otrzymywać diety, zgodnie z norweskimi stawkami wolnymi od podatku (obecnie 307 NOK/dobę) (około 147 PLN). Dla pracowników przedsiębiorstwa mającego swoją siedzibę poza Norwegią przepisy stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy usługa transportowa świadczona jest zgodnie z przepisami norweskiej ustawy o środowisku pracy dot. delegowania pracowników (Arbeidsmiljølovens § 1-7). Wymaga to, aby odbiorca usługi znajdował się w Norwegii. Przepisy znajdują zastosowanie w kwestiach kabotażu oraz niektórych rodzaju transportu międzynarodowego.

Nowe regulacje nie mają zastosowania przy transporcie towarów własnych przedsiębiorstwa. Nie będą również działały w przypadku, gdy pracownik zostaje wysłany do firmy pozostającej w ramach tego samego koncernu lub z zagranicznej agencji pracy, a także wobec praktykantów/stażystów oraz osób objętych rządowymi programami pracy (przeciwdziałanie bezrobociu, finansowane przez Urząd Pracy i Opieki Społecznej – NAV).

Informacja w języku angielskim opublikowana w dniu 25.06.2015 przez Norweską Inspekcję Pracy:
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=252722

 Polecamy także zapoznać się z niewiążącą interpretacją wchodzących w życie przepisów wydaną przez organizację sektorową „Logistyka i Transport” wchodzącą w skład Norweskiej Konfederacji Przedsiębiorców (NHO):

 http://nholt.no/getfile.php/Filer/INFORMATION%20ON%20NEW%20REGULATIONS%20ON%20DRIVER%20WAGES%20IN%20NORWAY.pdf

Płaca Minimalna w Norwegii – co dalej?

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zwróciło się do Komisji Europejskiej z wątpliwościami dotyczącymi norweskiej płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców. – Chcemy, aby KE oceniła zgodność tych przepisów z regulacjami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego członkiem jest Norwegia – przekazał wiceminister Paweł Olszewski.

Według przepisów obowiązujących w Norwegii od 1 lipca kierowcy pracujący na zlecenie norweskich firm powinni zarabiać min. ok. 18 euro brutto na godzinę. Dotyczy to kierujących pojazdami powyżej 3,5 tony.

Już 26 czerwca minister Wasiak zdradziła swoje wątpliwości unijnej komisarz ds. transportu, Violetcie Bulc. W wystosowanym piśmie zwróciła uwagę na negatywne konsekwencje takich działań.

Z kolei parę dni wcześniej działania podjęło również Ministerstwo Spraw Zagraniczny – wystosowało notę z pytaniami do ambasady Norwegii, dotyczącą głównie kwestii formalnych i technicznych. Norwegowie niestety jeszcze nie odpowiedzieli, kwestia norweskiej płacy minimalnej rodzi więc wiele pytań.