Płaca minimalna w Danii od 1 stycznia 2021 roku

Płaca minimalna w Danii od 1 stycznia 2021 roku

W 2020 r. duński parlament przyjął ustawę o wynagrodzeniach dla kierowców, która będzie obowiązywać w 2021 r. Zgodnie z nowym prawem, przewoźnik drogowy realizujący określone przewozy, będzie zobowiązany do wypłaty płacy minimalnej dla kierowców na warunkach obowiązujących w Danii. Nowe przepisy mają objąć tylko przewozy kabotażowe i kombinowane. Aktualnie nie ma informacji by obowiązkiem zgłoszenia były objęte przewozy cross-trade i rozładunki oraz załadunki. Duńska płaca minimalna nie będzie obowiązywała, także w przypadku  przewoźników, transportujących towary busami do 3,5 t.

Wskazana ustawa wprowadza następujące regulacje:

  • konieczność wypłaty płacy minimalnej kierowcy na poziomie 163,50 DKK,
  • zgłoszenia każdego kabotażu na terenie Danii poprzez system internetowy.

Zastosowanie rozwiązania, w którym firma będzie musiała zgłaszać każdy przewóz kabotażowy będzie więc generowało dodatkowe obciążenia administracyjne. Dodatkowo dla kierowców realizujących przewozy kabotażowe na terenie Danii, przewoźnik będzie musiał wyodrębnić godziny pracy kierowcy i naliczyć płacę minimalną.

Przewoźnik na żądanie organów kontroli będzie zobowiązany do przedstawienia następujących dokumentów:

  • potwierdzenie zgłoszenia,
  • kopię umowy o pracę,
  • potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia minimalnego za okresy pracy objęte duńską płacą minimalną,
  • ewidencję czasu pracy na terenie Danii,
  • dokumenty przewozowe.

Wskazane dokumenty przewoźnik będzie mógł dostarczyć elektronicznie w momencie podjęcia kontroli przez właściwe służby. Dopuszcza się by dokumenty były sporządzone w języku angielskim.

System, do zgłaszania kabotaży i przewozów kombinowanych dostępny jest na stronie lub poprzez L I N K

 

Zalecamy wykonanie zgłoszenia kabotaży na terenie Danii od 1 stycznia 2021 r.

Wszystkie istotne informacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia w Danii zostały przedstawione na stronie FSTYR.

https://www.fstyr.dk/en/Cabotage-and-combined-transport/Cabotage-and-combined-transport

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close