PIT za 2018 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59:59!

PIT za 2018 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59:59!

DO KIEDY PIT za 2018 rok?

Termin złożenia PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2018 r. upływa 30 kwietnia 2019 r. Rozliczenie można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Podatnicy zobligowani do złożenia PIT-37 lub PIT-38 mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT.

Gdzie i jak złożyć?

Zeznanie podatkowe za 2018 r. należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania – a nie zameldowania – w dniu 31 grudnia 2018 r. W przypadku osób, których zamieszkanie w kraju ustało przed tym dniem, kryterium stanowi ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce. Podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu rozliczenie przekazują do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. PIT-36S i PIT-36LS, dotyczące rozliczenia przedsiębiorstwa w spadku, należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Zeznanie podatkowe można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. PIT-37 i PIT-38 można przy tym złożyć – bez względu na kraj rezydencji – z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Te rozliczenia zostały przygotowane przez KAS i są udostępniane na Portalu Podatkowym. Wgląd do nich uzyskuje się na podstawie profilu zaufanego lub po podaniu danych uwierzytelniających. Udostępnione zeznanie można zaakceptować bez zmian, zmodyfikować lub odrzucić. Jest na to czas do 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli przed upływem tego terminu podatnik nic nie zrobi, rozliczenie sporządzone w ramach usługi Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowane, a to będzie równoznaczne ze złożeniem PIT-37 lub PIT-38 za 2018 r. w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Do kiedy zapłacić podatek wynikający z rozliczenia rocznego?

Osoby, które w zeznaniu podatkowym wykazały lub wykażą podatek do zapłaty, muszą go uiścić do 30 kwietnia 2019 r. W przeciwnym razie narażają się na obciążenia odsetkowe i wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Więcej czasu będzie na uregulowanie podatku wynikającego z zeznania podatkowego automatycznie zaakceptowanego w ramach usługi Twój e-PIT. Podatnik korzystający z tej opcji może nie być świadomy istnienia obowiązku dokonania wpłaty. Jeżeli więc do 30 kwietnia 2019 r. nie uiści podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, otrzyma w maju br. informację z urzędu skarbowego o konieczności jego uregulowania w ciągu 7 dni od doręczenia tej informacji. Dotrzymanie tego tygodniowego terminu pozwoli uniknąć zapłaty odsetek podatkowych.