PIT 2019 a świadczenia z 500+

PIT 2019 a świadczenia z 500+

Osoby korzystające z programu 500+ i będące jego beneficjentami, otrzymują określone środki pieniężne. Czy mają one jednak wpływ na zeznanie podatkowe PIT, na możliwość skorzystania z ulg podatkowych, a co za tym idzie – na wysokość zobowiązania podatkowego w 2019 roku?

Podstawowe założenia finansowe programu 500 plus

Zgodnie z koncepcją ustawodawcy, 500 zł miesięcznie jest świadczeniem wychowawczym, które ma pomóc najbiedniejszym w wychowaniu dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Tego rodzaju wsparcie ma przede wszystkim wskazywać na cele społeczne Państwa, w tym podporę rodziny oraz zachęcenie rodzin do rozwoju – co jest bardzo ważne w starzejącym się społeczeństwie.

Kwestie te zostały uregulowane, przede wszystkim w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustalono odpowiednie kryteria, które aktualnie stwierdzają, że świadczenie wychowawcze przysługuje rodzinie na pierwsze dziecko, w przypadku jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800 zł (przy dzieciach niepełnosprawnych 1200 zł). Zgodnie z najnowszymi planami rządzący zapowiadają zmiany, które mają docelowo znieść kryterium dochodowe otrzymywania świadczenia wychowawczego (w przypadku pierwszego dziecka). 500 + ma dostać każdy rodzic (na każde dziecko do 18 rok użycia), niezależnie od ilości posiadanych dzieci czy dochodów.

Zakresy podatkowe świadczenia wychowawczego

Z założenia pomoc z programu 500+ i świadczenia wychowawczego, nie podlega opodatkowaniu. Kwota ta została zwolniona z opodatkowania. Oznacza to w praktyce, że nie ma konieczności uwzględnienia samej kwoty z świadczenia 500+ w indywidualnym zeznaniu rocznym PIT za 2018 rok. W miejscu wskazywania źródeł dochodów, podatnik ma prawo pominąć dochody ze świadczeń wychowawczych 500+. W przypadku osób, których to świadczenie jest jedynym dochodem, najprawdopodobniej nie będą musiały składać odpowiedniego zeznania podatkowego wcale.

Kwota ta nie będzie więc wykazywana na przykład w formularzach PIT-36 czy PIT-37. Co więcej, nie wpłynie na kwotę wolną od podatku, ani też nie ograniczy prawa do rozliczenia wspólnie z dzieckiem.

Wpływ świadczenia 500+, a prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej

Świadczenie wychowawcze uruchomione w 2016 roku, nie jest jedyną formą Państwa wspierającą rodzinę czy osoby najbiedniejsze. Istnieją również inne programy, takie jak na przykład – funkcjonujące od dłuższego czasu ulgi podatkowe – i jedna z najpopularniejszych, czyli ulga prorodzinna.

Ulga prorodzinna pierwotnie polegała na wskazaniu konkretnej kwoty ulgi przez ustawodawcę. Obecnie Ustawodawca określił pewne kryteria,  zawężające możliwość skorzystania z ulgi – na przykład maksymalne limity dochodowe na poziomie 112 000 zł. Wprowadzono również gradację poziomu pomocy,  w zależności od ilości dzieci oraz miesięcy posiadania uprawnień do skorzystania z ulgi.

Aktualne kryteria wskazują, że podatnik może odliczyć:

  • 92,67 zł miesięcznie w przypadku jednego dziecka,
  • 92,67 zł miesięcznie w przypadku drugiego dziecka,
  • 166,67 zł miesięcznie w przypadku trzeciego dziecka,
  • 225 zł miesięcznie w przypadku czwartego i kolejnego dziecka.

Samo pobieranie świadczenia 500+ nie likwiduje możliwości skorzystania z prawa do ulgi prorodzinnej. Ulga prorodzinna posiada własne kryteria, np. dochodowe i nie ma w nim wykluczenia wprost podmiotów korzystających z innej pomocy Państwa.

Zwrot ulgi prorodzinnej, a świadczenia 500+

Ulga prorodzinna zakłada możliwość obniżenia swojego zobowiązania podatkowego. W praktyce zdarzają się jednak rodziny, w których ze względu na bardzo niskie dochody nie mogą dojść do obniżenia podatku – ponieważ taki podatek nie istnieje. Ustawodawca przewidział takie sytuacje i zdecydował, że chce pomagać najbiedniejszym jednostkom jeszcze bardziej. Jeżeli dochód jest zbyt niski, tak że rodzina nie jest w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi prorodzinnej, może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej części tej ulgi.

Warto jednak pamiętać, że jest to prawo, ale nie obowiązek podatnika. W tej kwestii należy się poważnie zastanowić czy skorzystanie ze zwrotu z ulgi podatkowej będzie dla podatnika korzystne.

Sprawa może wydawać się oczywista – zwrot z podatku, to dodatkowe środki pieniężne, które szczególnie w rodzinach biednych, są bardzo ważne. Skorzystanie ze zwrotu z ulgi prorodzinnej może być jednak w dłuższej perspektywie zupełnie nieopłacalne dla podatnika. Kwota zwrotu z ulgi prorodzinnej jest wliczana do przychodu podatnika, a przychód ten jest znów kryterium przyznawania pomocy i świadczeń, takich jak świadczenie wychowawcze 500+. Korzystając z ulgi prorodzinnej może więc okazać się, że następnie podatnik straci prawo do 500+.

Podsumowanie i rekomendacje

Samo korzystanie ze świadczenia wychowawczego 500+ nie obliguje jego beneficjenta to rozliczenia 500 złotych w swoim zeznaniu podatkowym PIT, nie może też zmienić obowiązującego go progu podatkowego na wyższy. Warto jednak pamiętać, że świadczenie to funkcjonuje w otoczeniu innych form odliczeń czy ulg proponowanych przez ustawodawcę. I o ile program 500+ nie odnosi bezpośredniego skutku na deklaracje podatkową PIT, to razem z innymi formami pomocy Państwa, w tym w szczególności ulgą prorodzinną (z której z założenia mogą korzystać te same podmioty), może na siebie oddziaływać. Takie poziome połączenia pomiędzy różnymi ulgami i zwolnieniami mają natomiast swój finał w deklaracji PIT – w tym sensie, że po ocenie aktualnego stanu prawnego i podatkowego dotyczącego świadczeń 500+ i ulgi prorodzinnej, podatnik powinien zdecydować czy składać wniosek o zwrot z niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close