Otrzymaj zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą

Otrzymaj zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą

Są wakacje. Wielu z nas wyjeżdża w tym czasie do pracy w krajach należących do UE, EOG lub Szwajcarii. Co należy zrobić, kiedy straci się pracę, aby otrzymać zasiłek?

PRZED POWROTEM DO POLSKI

Nie rezygnuj z wyższego zasiłku –staraj się o zasiłek w kraju, w którym pracowałeś

Pracowałeś i straciłeś pracę na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii – masz możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia na warunkach obowiązujących i w wysokości zasiłku wypłacanego w tym kraju.

Mając prawo do zasiłku dla bezrobotnych, możesz skorzystać z tzw. “transferu zasiłku” do Polski. Oznacza to, że instytucja zagraniczna będzie wypłacała Ci zasiłek podczas poszukiwania pracy w Polsce – przez okres 3-6 miesięcy i w wysokości ustalonej za granicą. W tym celu pobierz dokument U2.

Jak uzyskać dokument U2?

 • rejestrujesz się za granicą we właściwej instytucji ds. bezrobocia i uzyskujesz prawo do zasiłku dla bezrobotnych;
 • pozostajesz w dyspozycji urzędu przez 4 tygodnie;
 • składasz wniosek o wydanie dokumentu U2 w związku z zamiarem poszukiwania pracy w Polsce.

Wracasz do Polski – koniecznie złóż wniosek o dokument U1

U1 jest jedynym dokumentem urzędowym potwierdzającym Twój okres zatrudnienia, ubezpieczenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o wydanie dokumentu U1 należy złożyć w instytucji ds. bezrobocia jeszcze przed powrotem do Polski.

SOLVIT pomoże Ci w przypadku trudności z uzyskaniem dokumentu U1

Solvit jest bezpłatnym systemem w Ministerstwie Rozwoju, który pośredniczy w rozwiązywaniu problemów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego, powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa Unii Europejskiej. Solvit pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom – http://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm.

PO POWROCIE DO POLSKI

Wróciłeś do kraju bez zasiłku, sprawdź, co przysługuje Ci w Polsce

Jeżeli nie spełniłeś warunków do otrzymania zasiłku w kraju, w którym ostatnio pracowałeś lub prowadziłeś działalność gospodarczą i powróciłeś do Polski, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy z zagranicy będzie ustalane na podstawie polskiego ustawodawstwa przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w przypadku, gdy:

 • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia był na terenie Polski;
 • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia nie był w Polsce, ale posiadałeś swoje zwykłe miejsce zamieszkania w Polsce podczas pracy za granicą (art. 11 Rozporządzenia 987/2009 – służący ustaleniu miejsca zamieszkania).

Aby uzyskać zasiłek w Polsce:

 • rejestrujesz się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego;
 • wypełniasz wniosek o ustalenie prawa do zasiłku;
 • składasz dokument U1 potwierdzający Twoje zatrudnienie w krajach UE/EOG i Szwajcarii.

O dokument U1 staraj się sam jeszcze przed powrotem do Polski – komplet dokumentów pozwoli na wydanie decyzji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w terminie do 1 miesiąca.

Jeżeli nie posiadasz U1, wówczas Wojewódzki Urząd Pracy wystąpi do zagranicznej instytucji ds. bezrobocia o wydanie urzędowego dokumentu potwierdzającego Twój okres zatrudnienia i ubezpieczenia. Wtedy znacznie wydłuży się czas oczekiwania na decyzję w Twojej sprawie.

Czas oczekiwania na dokument U1 z zagranicznej instytucji właściwej wynosi 3-6 miesięcy.

Ważne:

Okresy zatrudnienia lub okresy pracy na własny rachunek wykazane na dokumencie U1 przez instytucję zagraniczną muszą być uznane zgodnie z prawem wewnętrznym tego państwa za okresy ubezpieczenia z tytułu bezrobocia, aby można było je zaliczyć do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie:

 • telefonicznie: 12 428 78 73;
 • e-mailowo: up@wup-krakow.pl;
 • osobiście: pl. Na Stawach 1, I piętro, pok. 118.

Źródło:

http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2016/7/otrzymaj-zasilek-dla-bezrobotnych-po-pracy-za-granica

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close