Otrzymaj Małopolską Nagrodę Rynku Pracy 2019!

Otrzymaj Małopolską Nagrodę Rynku Pracy 2019!

Trwa 3. edycja Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy.

Do 11 stycznia 2019 roku można zgłaszać kandydatów w kategoriach Osobowość Rynku Pracy i Małopolski Pracodawca Roku. Organizatorami konkursu są Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Celem nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

“Od wielu lat staramy się promować pracodawców, dla których ważnym elementem rozwoju firmy jest rozwój pracowników. Doceniając ich zaangażowanie we wzmacnianie potencjału kadr gospodarki, przyznajemy Małopolską Nagrodę Rynku Pracy w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników” – podkreśla Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. I dodaje: “Nagroda służy też zwróceniu uwagi opinii publicznej na osiągnięcia osób, które kreują trendy na małopolskim rynku pracy”.

Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

“Sposób, w jaki funkcjonujemy na rynku pracy, ma istotny wpływ na nasze życie rodzinne. Dlatego tak ważne jest tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego z prywatnym. Jest to nie tylko ważny cel polityki społecznej, ale także priorytet tych przedsiębiorców i instytucji publicznych, które w praktyce urzeczywistniają zasady work – life balance. Firmy takie zasługują na miano przyjaznych rodzinie” – mówi Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. “Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już od kilku lat wyróżnia tych pracodawców z Małopolski, którzy dbałość o pracowników stawiają na pierwszym miejscu przy opracowywaniu strategii zarządzania. Konkurs Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie już na stałe wpisał się w mapę wydarzeń Małopolski – zapraszam wszystkie firmy do ubiegania się o ten zaszczytny tytuł, przyznawany obecnie w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy”.

Na początku 2019 roku Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana osobom realizującym inicjatywy w Małopolsce oraz pracodawcom mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie małopolskim.

Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  1. Osobowość Rynku Pracy – dla osoby inicjującej przedsięwzięcia, które wspierają małopolskich pracodawców i pracowników, niwelują problemy i niedostatki rynku pracy lub promują dobre praktyki służące polepszeniu sytuacji mieszkańców regionu na rynku pracy, a także zwiększeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.
  2. Małopolski Pracodawca Roku.

W tej kategorii zostaną przyznane dwie nagrody:

  1. Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy.
  2. Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Zgłoszenia kandydatów do nagrody mają charakter otwarty – mogą być dokonywane do 11 stycznia 2019 roku przez instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie przez zainteresowane podmioty i osoby.

Co ważne, w kategorii Osobowość Rynku Pracy nie mogą zostać zgłoszone osoby, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami lub otrzymały nominację do nagrody, natomiast w kategorii Małopolski Pracodawca Roku nie mogą zostać zgłoszone podmioty, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami albo w poprzednich dwóch edycjach otrzymały nominację do nagrody lub wyróżnienie.

Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii Osobowość Rynku Pracy oraz Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, natomiast wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Organizatorzy przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie.

Oceny zgłoszonych kandydatur dokona Kapituła złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy, edukacji i polityki społecznej.

Laureaci zostaną wyłonieni podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2019 roku w Krakowie.

Do pobrania:

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close