Oświadczenie o liczbie zatrudnionych w transporcie – do kiedy?

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych w transporcie – do kiedy?

Obowiązki przedsiębiorców w sektorze transportowym – zgłaszanie liczby zatrudnionych

Przedsiębiorcy działający w sektorze transportowym muszą corocznie składać oświadczenie dotyczące liczby zatrudnionych, na mocy przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (aktualizacja Dz.U. z 2022 r. poz. 2201). Ta procedura ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej regulacji rynku transportowego w Polsce.

Zakres obowiązków informacyjnych

Każdy przewoźnik z licencją na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest zobowiązany do przedstawienia władzom licencjonującym roczne oświadczenie, które zawiera:

  • Dokładną liczbę osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia.
  • Średnią arytmetyczną liczby kierowców zaangażowanych w działalność transportową w ciągu ostatniego roku.

Komu i kiedy należy złożyć oświadczenie?

Wszyscy właściciele firm transportowych, którzy są jednocześnie kierowcami, powinni uwzględnić się w liczbach podawanych w oświadczeniu. Należy pamiętać, że obowiązek składania oświadczenia dotyczy każdego przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie, nawet jeśli nie zatrudnia on bezpośrednio żadnego pracownika.

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-12024

Sposób składania oświadczenia

Oświadczenie należy przekazać organowi, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Można to zrobić zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z podpisu kwalifikowanego.

Terminy składania oświadczeń

Dokument należy złożyć najpóźniej do 31 marca każdego roku za okres poprzedniego roku kalendarzowego. Spóźnienie w dostarczeniu dokumentów może prowadzić do konsekwencji prawnych i administracyjnych, dlatego ważne jest, aby nie przegapić tego terminu.

Podsumowując, roczne oświadczenie o liczbie zatrudnionych w transporcie jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także elementem świadczącym o transparentności i rzetelności działalności transportowej na rynku polskim.