Oświadczenie o liczbie zatrudnionych w transporcie 2023

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych w transporcie – do kiedy?

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych w transporcie – do kiedy?

Przewoźnicy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego mają obowiązek składać oświadczenie o liczbie zatrudnionych w transporcie. Czego dotyczy oświadczenie? Komu należy je złożyć? W jakim terminie składa się oświadczenie? Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych w transporcie – podstawa prawna

Obowiązek corocznego składania oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych wynika z art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2022 r. poz 2201).

Treść oświadczenia

Zgodnie z przywołanymi przepisami po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który to zezwolenia wydał:

  • Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych (w tym kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe) na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia.
  • Informację o średniej arytmetycznej liczbie kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Przydatne informacje

W oświadczeniu o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia należy zatem wziąć pod uwagę wszystkie osoby zatrudnienia bez względu na formę (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa B2B).

W sytuacji, gdy właściciel firmy jest równocześnie kierowcą, należy Go uwzględnić w obu pozycjach.

Często przedsiębiorcy błędnie zakładają, że jeśli nie zatrudniają żadnego pracownika, nie współpracują z innymi kierowcami, wówczas nie muszą takiego oświadczenia składać.

Złożenie oświadczenie dotyczy wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W sytuacji opisanej powyżej przedsiębiorca składa oświadczenie i wpisuje „1” zarówno przy oświadczeniu o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia, jak i w informacji o średniej arytmetycznej licznie kierowców.

Wzór oświadczenia

GITD opublikowała wzór oświadczenia, dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-12024

WAŻNE!

Oświadczenie należy złożyć w oryginale, w wersji papierowej lub drogą elektroniczną poprzez podpis kwalifikowany za pośrednictwem platformy ePUAP.

Gdzie złożyć oświadczenie?

Oświadczenie należy złożyć organowi, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (tzw. licencję krajową). Będzie to zatem Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta bądź Generalna Inspekcja Transportu Drogowego.

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych w transporcie – do kiedy?

Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 marca 2023 r. (piątek) za poprzedni rok.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close