Ostatnie chwile na leasing pojazdu z czynszem zaliczanym w całości do kosztów podatkowych

Ostatnie chwile na leasing pojazdu z czynszem zaliczanym w całości do kosztów podatkowych

Od 2019 r. w życie wejdzie szereg zmian w ustawie o podatku dochodowym. Jedną z nich jest obowiązek zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tylko części raty czynszu leasingu samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekracza 150.000 zł.  

Obecnie limity rozliczania w kosztach dotyczą z jednej strony rat amortyzacyjnych środków trwałych, z drugiej – samochodów nie stanowiących środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

W pierwszym z tych przypadków do kosztów nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro (limit jest wyższy dla aut elektrycznych). W przypadku aut nie będących środkiem trwałym istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów, jednak zasada ta nie obejmuje aut w leasingu.

Od 2019 r. sytuacja ulegnie zmianie. Oprócz limitu dla rat amortyzacyjnych powstanie dodatkowy, dla leasingu. Do kosztów nie będzie można zaliczać opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Przykład
W leasingu znajduje się pojazd o wartości 200.000 zł. Rata leasingu wynosi 7000 zł. Do kosztów podatkowych zaliczyć można wyłącznie 150.000/200.000 x 7.000 = 5250 zł.

Ratunkiem – zawarcie umowy jeszcze w 2018 r.

Metodą na przesunięcie negatywnych skutków nowelizacji jest zawarcie umowy leasingu (najmu, dzierżawy samochodu osobowego jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Termin ten jest jednak mocno skrócony. Zgodnie z propozycją zmian, do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw podatkowych w brzmieniu dotychczasowym nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że jeszcze przez ponad dwa lata można będzie rozliczać w całości czynsz leasingowy w kosztach. Zasada ta nie obejmuje jednak umów zawartych do 2019, lecz po tym dniu zmienionych lub odnowionych.

Co więcej, należy dodatkowo kontrolować datę zawarcia umowy jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Umowy zawarte po opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw nie dadzą już bowiem prawa do preferencyjnego rozliczania kosztów do końca 2020 r. Jeśli umowa została zmieniona lub zawarta w okresie od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy do dnia jej wejścia w życie, do opłat z tytułu używania samochodu ustalonych w tej umowie, ponoszonych do dnia 31 grudnia 2018 r. – stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r., a po tym dniu – wykorzystywać należy nowe, mniej korzystne przepisy.

Polscy przedsiębiorcy zaczną znów jeździć samochodami innymi niż osobowe?

Może dojść do jeszcze jednej zmiany. Nie dość bowiem, że zmienione przepisy limitują możliwości rozliczenia w kosztach rat amortyzacji czynszu leasingu, to również ograniczają możliwość wprowadzania do nich kosztów eksploatacji. Dodatkowo przedsiębiorcy posiadać będą możliwość jedynie 50% rozliczania podatku VAT, tak jak to ma miejsce obecnie. Skutkiem zmiany może stać się lawinowy przyrost przedsiębiorstw, które w prostej, niewymagającej tego działalności gospodarczej, wykorzystywać zacznie samochody ciężarowe, dla których żaden z powyższych limitów nie znajduje zastosowania.

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close