Oleje smarowe to też ADR – Ostrzeżenie MF

Data dodatnia: 7 lipca, 2017

Oleje smarowe to też ADR – Ostrzeżenie MF

Ministerstwo Finansów ostrzega przed przewozem tzw. olejów smarowych (różna nazwa handlowa) klasyfikowanych do kodów CN od 27101971 do 27101999, przemieszczanych przez obszar RP w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i w obrocie krajowym, z użyciem cystern samochodowych oraz zbiorników z tworzyw sztucznych o pojemności 1000 l (tzw. mauzerów), przewożonych na naczepach samochodowych bez oznakowania znormalizowanymi tablicami ADR.

Zgodnie z przepisami kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych przeprowadzają (1):
1. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,
2. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego,
3. upoważnieni pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego,
4. upoważnieni pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej,
5. funkcjonariusze Policji,
6. funkcjonariusze Straży Granicznej,
7. żołnierze Żandarmerii Wojskowej.
Kontrola ta polega na kontroli dokumentów wymaganych przy przewozie towarów niebezpiecznych, w szczególności zaświadczenia ADR (2). W przypadku naruszenia obowiązków lub warunków wynikających z przepisów ustawy lub przepisów wiążących Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu, który je narusza, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 10 000 zł (3), nakładanej w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ Krajowej Administracji Skarbowej.
Olej smarowy będzie badany w laboratorium
Jednocześnie w związku próbami omijania, przez przewoźników i właścicieli przewożonych olejów smarowych, obowiązków prawidłowego oznakowywania przewożonych materiałów niebezpiecznych, które wynikają z umowy europejskiej ADR, każdorazowo obowiązkowo będą pobierane próby oleju smarowego do badań laboratoryjnych. Pozwoli to na jednoznaczną identyfikację przewożonego towaru – określenia wszelkich niezbędnych parametrów fizyko-chemicznych i właściwej klasyfikacji towarowej dla potrzeb bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych ADR oraz prawidłowej klasyfikacji CN dla celów fiskalnych.
Ministerstwo Finansów posiada informacje, z których wynika, że deklarowane w dokumentach handlowych oleje smarowe to oleje napędowe (wskazują na to parametry fizyko-chemiczne), klasyfikowane według umowy ADR do klasy 3 „Materiały ciekłe zapalne”, które m.in. mają temperaturę zapłonu nie wyższą niż 60°C. Produkty te podlegają obligatoryjnie znakowaniu pojazdu tablicami ADR. W związku z taką klasyfikacją, w celu ominięcia przez przewoźników i właścicieli towaru obowiązku właściwego znakowania pojazdów, do przewożonych towarów załączane są certyfikaty jakości z podaną temperaturą zapłonu (flash point) powyżej 60˚C.
W ramach posiadanych uprawnień Służba Celno-Skarbowa sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, który wynika z rozporządzeń WE: 1907/2006 REACH, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. W ramach tego nadzoru Służba Celno-Skarbowa prowadzi kontrolę „kart charakterystyki wyrobu”. Karty te muszą towarzyszyć każdemu produktowi chemicznemu, którego roczna produkcja jest większa niż 1 tona.
Ponadto w ramach kontroli drogowych związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych (w tym paliw) Służba Celno-Skarbowa współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego, która posiada pełną gamę uprawnień do takich kontroli. Chodzi m.in. o kontrolę certyfikacji wydawanych przez Transportowy Dozór Techniczny, tj. cystern, mauzerów (rodzaj tworzywa, czas jego używania, certyfikacja i oznaczenie).
Jednocześnie w przypadku stwierdzenia (w ramach kontroli drogowej) braku – na pojeździe przewożącym substancje chemiczne (w tym paliwa, oleje) – wymaganych tablic ADR, co w konsekwencji może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób, bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania katastrofy w ruchu lądowym lub też bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym, składane jest zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 163 §1, art. 174 §1 lub art. 179 Kodeksu karnego, zagrożone nawet karą pozbawienia wolności.
(1) art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (dalej: ustawa)
(2) art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy
(3) art. 107 ust. 1 ustawy

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

19Paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Dawniej “Kurs na przewóz rzeczy”

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Dawniej “Kurs na przewóz rzeczy”

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – pozostali płatnicy składek

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close