Odstępstwa od norm czasu pracy Kierowców – Minister Infrastruktury Informuje

Odstępstwa od norm czasu pracy Kierowców – Minister Infrastruktury Informuje

Odstępstwa od norm czasu pracy Kierowców – Minister Infrastruktury Informuje

Odstępstwa od norm czasu pracy Kierowców – Minister Infrastruktury Informuje

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Te wyjątkowe środki są uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Odstępstwa stosuje się od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwtenia 2020 r.

TYLKO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM OBOWIĄZUJĄ ODSTĘPSTWA !!!
TRANSPORT KRAJOWY – NIE DOTYCZY !!!!

Zgodnie z tymi odstępstwami:

– dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),

– tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

– łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

– po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE KAŻDE PRZEKROCZENIE NORMY WYMAGANE JEST OPISANIEM Z TYŁU NA WYDRUKU Z TACHOGRAFU LUB NA ODWROCIE WYKRESÓWKI, PODAJĄC PRZYCZYNĘ ORAZ PRZEPIS, KTÓRY ZEZWALA NA ODSTĘPSTWO:

Wpisujemy:

ART. 12 (WE) NR 561/2006
ART. 14 (WE) NR 561/2006

oraz przyczynę:

np.: Wydłużyłem/łam czas pracy (jazdy) ze względu:
– na utrudnienia na granicy w związku z COVID-19
– na brak bezpiecznego miejsca postoju

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close