Czy odliczysz internet w telefonie lub laptopie w PIT za 2017?

Czy odliczysz internet w telefonie lub laptopie w PIT za 2017?

Podatnicy, którzy w 2017 roku ponieśli wydatki na Internet mają prawo odliczyć od dochodu poniesione przez siebie wydatki. Ulga na Internet w 2018 roku nie przysługuje jednak wszystkim podatnikom.

Podatnicy w 2018 roku mają prawo rozliczyć w swojej deklaracji PIT ulgę internetową. W ramach ulgi internetowej odliczyć od dochodu można nie tylko wydatki poniesione w związku z używaniem sieci Internet w domu, lecz także w telefonie komórkowym.

Kto skorzysta z ulgi internetowej w 2018 roku?

Z ulgi na Internet skorzystać mogą:

  1. podatnicy, którzy ponieśli w 2017 roku wydatki na Internet i posiadają dokument potwierdzający poniesione wydatki,
  2. podatnicy, którzy byli opodatkowani według skali podatkowej bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  3. podatnicy, którzy w latach wcześniejszych wcale nie korzystali z ulgi internetowej, bądź po raz pierwszy odliczali ją w zeznaniu za 2016 rok. Odliczenia ulgi internetowej można bowiem dokonywać wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych.
  4. podatnicy, którzy wydatków na sieć Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodu ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu, albo nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Ulga internetowa za dwa kolejno następujące po sobie lata

Zanim przystąpimy do rozliczania ulgi internetowej warto mieć na uwadze, że przysługuje ona wyłącznie za dwa kolejno następujące po sobie lata. Oznacza to, że podatnicy, którzy pierwszy raz rozliczyli ulgę w zeznaniu za 2016 rok – w tym roku zrobią to po raz ostatni – w zeznaniu za 2017 rok. Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Jeżeli więc podatnik rozpocznie odliczanie ulgi w jednym roku podatkowym, może po raz kolejny odliczyć ją w kolejnym, następującym po nim roku.

Prawo do ulgi internetowej w dwóch kolejno następujących po sobie latach

Lata, w których korzystano z ulgi20142015201620172018
Podatnik 1TakTakNieNieNie
Podatnik 2NieTakTakNieNie
Podatnik 3NieNieNieTakTak

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Wydatki na internet w telefonie lub laptopie w PIT za 2017 rok

Podatnicy mają prawo rozliczenia wszelkiego rodzaju wydatków związanych z użytkowaniem sieci internet. Bez znaczenia pozostaje miejsce oraz forma dostępu do internetu. Oznacza to, że w ramach ulgi internetowej odliczyć można wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu w miejscu zamieszkania zarówno przez stałe łącze jak i bezprzewodowe, a także wydatki poniesione na korzystanie z internetu za pomocą urządzeń mobilnych tj. telefony komórkowe, czy laptopy.

Warto mieć na uwadze, że w ramach ulgi internetowej nie można odliczyć wydatków poniesionych na instalacje sieci internet w domu, czy obsługę techniczną.

Prawo do skorzystania z ulgi internetowej uzależnione jest jednak od posiadania dokumentów, które potwierdzą poniesione na internet wydatki.

Dowodem potwierdzającym poniesienie wydatku na internet w telefonie będzie w szczególności faktura VAT. Dokument uprawniający do odliczenia zawierać musi:

  1. dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
  2. dane identyfikujące sprzedającego usługę,
  3. rodzaj zakupionej usługi,
  4. kwotę do zapłaty.

Iwona Maczalska, PIT.pl

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close