Odliczenie podatkowe z tytułu darowizny

Odliczenie podatkowe z tytułu darowizny

Wśród ulg podatkowych, z których możemy skorzystać, przygotowując swoje zeznanie podatkowe, najmniej znaną ulgą, wydaje się być odliczenie od podatku tzw. darowizny.  Dziś garść praktycznych  porady dotyczących odliczania darowizn, które pozwolą zarówno pomagać innym, jak i zredukować swoje podatki.

Pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest sprawdzenie, czy podmiot, któremu przekazaliśmy darowiznę, działa w jednej z poniższych sfer:

  • cele kultu religijnego,
  • działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,
  • cele krwiodawstwa,
  • darowizn przekazanych w 2023 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy,
  • lub działalność pożytku publicznego

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy działalność danej organizacji, upoważnia nas do ulgi podatkowej, warto zajrzeć do źródła, czyli do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwłaszcza art. 4, który zawiera listę wszystkich zadań będących działalnością pożytku publicznego). Co istotne, organizacja, której przekazujemy pomoc finansową nie musi mieć statusu OPP.

Następnie, należy określić maksymalną kwotę darowizny, jaką możemy odliczyć od swojego podatku. Wysokość tej kwoty zależy od wykazywanego dochodu. W ramach odliczenia możemy zredukować swoje zobowiązanie podatkowe o 6% dochodu (w przypadku osób fizycznych) lub 10% (w przypadku przedsiębiorców). Ważne jest, aby znać te limity i nie przekraczać ich, aby uniknąć problemów z organami podatkowymi. Co istotne, przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach podatku liniowego oraz karty podatkowej nie mają możliwości odliczenia darowizny. W przypadku tzw. ryczałtowców darowiznę należy odliczyć od przychodu. Pozostali przedsiębiorcy dokonujący darowizn, mogą odliczyć je od dochodu.

Kiedy już przekazujemy darowiznę, ważne jest, aby otrzymać odpowiedni dokument potwierdzający wpłatę. Najczęściej będzie to po prostu potwierdzenie przelewu lub oświadczenie obdarowanego zawierającego dane, które umożliwią jego identyfikację. W momencie składania zeznania podatkowego, należy wybrać odpowiedni formularz, w tym przypadku załącznik PIT/O i wypełnić rubrykę dotyczącą odliczenia darowizn. W odpowiednich pozycjach wpisujemy dane obdarowanego podmiotu, kwotę przez nas przekazaną.

Odliczenie darowizn w zeznaniu podatkowym nie tylko pomaga zredukować kwotę podatku do zapłacenia, ale także będzie gestem dobra poprzez wsparcie organizacji charytatywnych. Pamiętajmy jednak, aby dokładnie przestrzegać wymogów podatkowych i być odpowiedzialnym podatnikiem.