Od 1 stycznia 2020 r. kasa on-line u mechanika i na stacjach benzynowych

Od 1 stycznia 2020 r. kasa on-line u mechanika i na stacjach benzynowych

Od 1 stycznia 2020 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych w kasach on-line muszą zacząć ewidencjonować podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Przypomnieć należy, że kasy on-line to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS.

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy mogą skorzystać z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej on-line w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Kwotę ulgi przysługującej na zakup kas podatnicy mają prawo odliczyć od podatku należnego, a w przypadku, gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają oni prawo do zwrotu tej różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe. Odliczenie przysługuje w stosunku do kas, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Przy czym zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących fiskalizacji należy dokonać przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line. W przypadku podatników świadczących usługi naprawy pojazdów, czy dokonujących sprzedaży paliw silnikowych, którzy zostali objęci obligatoryjną wymianą kas, wskazano graniczną datę, od której uznawane jest rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas on-line w obowiązującym terminie, czyli od 1 stycznia 2020 r., aby ulgę na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami. Zatem, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, podatnik świadczący usługi naprawy pojazdów czy sprzedający paliwo do napędu pojazdów powinien ufiskalnić kasę na dzień 1 stycznia 2020 r. Ponadto odliczenie ulgi lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

  • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy on-line,
  • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close