Obowiązki Kierowcy, Przedsiębiorcy i Osoby Zarządzającej od września 2018 r.

Obowiązki Kierowcy, Przedsiębiorcy i Osoby Zarządzającej od września 2018 r.

OBOWIĄZKI Kierowcy, Przedsiębiorcy i Osoby Zarządzającej od września 2018 r.

Obowiązki Kierowcy, Przedsiębiorcy i Osoby Zarządzającej po zmianie ustawy o transporcie drogowym od września 2018 r.

W nowej ustawie o transporcie drogowym  jest sporo zmian, które musisz wdrożyć w swojej firmie, inaczej możesz zapłacić wysokie kary już przy pierwszej kontroli prowadzonej według nowych przepisów.

 Zmienione przepisy wprowadzają nowe obowiązki, zarówno dla kierowców, jak i dla osób zarządzających transportem oraz dla właścicieli firm transportowych i prowadzących przewozy na potrzeby własne. Zaniedbanie tych obowiązków może drogo kosztować.

Oto zmiany, które należy wdrożyć, żeby nie płacić kar po wrześniu 2018 r. (w przypadku firm i zarządzających transportem) i nie trafić na czarną listę firm, którym będą odebrane wypisy z licencji albo uprawnienia do wykonywania przewozów.


OBOWIĄZKI KIEROWCY

 1. Nie przekraczaj czasu jazdy nawet o minutę i wykonuj pełne odpoczynki. Ponieważ nie ma już limitu 15 minut, za które ITD nie nakładała kar. Nawet w przypadku niewielkich przekroczeń, choćby minutowych, trzeba sporządzić opis na wydruk lub wykresówce.
 2. Zabierz ze sobą wszystkie wymagane w przepisach dokumenty – za brakujący dokument zapłacisz 200 zł kary.
 3. Pamiętaj o wymianie prawa jazdy, jeżeli skończyła się jego ważność, ponieważ według nowego taryfikatora jazda bez wymienionego prawa jazdy będzie karana (150 zł grzywny).
  Jeśli nie jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, przestrzegaj tygodniowego wymiaru czasu pracy, gdyż za to naruszenie przewidziana jest nowa sankcja (od 50 do 500 zł).
 4. Jeżeli przewozisz osoby na liniach regularnych, masz obowiązek wydać pasażerowi bilet (jeśli nie wykupił go w inny sposób). Dodatkowo musisz pamiętać o pobraniu należności zgodnie z cennikiem oraz obowiązkowo uwzględniać ustawową zniżkę dla uprawnionych osób. Za każde z tych naruszeń będzie groziło 1000 zł kary.
 5. Dbaj o prawidłową obsługę tachografu, wykresówek i kart kierowców, ponieważ Twój szef może trafić za takie wykroczenia na czarną listę KREPTD i utracić licencję na wykonywanie transportu.
 6. Pamiętaj, że oprócz wpisów ręcznych w tachografie musisz wprowadzać także symbol kraju, w którym rozpoczynasz i kończysz pracę. Za brak jednego symbolu kraju kara wyniesie 100 zł. Ten obowiązek dotyczy także kierowców, którzy jeżdżą tylko po kraju!!!
 7. Jeśli przewozisz zwierzęta, uważaj, ponieważ będą Ci groziły wysokie kary nie tylko za niezgodną z przepisami dokumentację, ale także za niedokonanie oczyszczenia lub dezynfekcji pojazdu oraz naruszenia związane z dobrostanem zwierząt, w tym:
 • stosowanie czynów zabronionych wobec zwierząt,
 • nieprzestrzeganie zakazów transportowych zwierząt uzależnionych od wagi, wieku i gatunku oraz zdolności zwierząt do transportu,
 • niestosowanie rozdzielania zwierząt,
 • niezapewnienie wymaganej dla poszczególnych gatunków zwierząt wielkości powierzchni ładunkowej lub gęstości załadunku,
 • przekroczenie czasu przewozu zwierząt,
 • niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z obsługą zwierząt, w tym niewłaściwe wykonywanie postojów i odpoczynków dla zwierząt, pojenie, karmienie, dojenie krów itp.

OBOWIĄZKI ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM

 1. Zadbaj o wyposażenie kierowcy w wymagane dokumenty, ponieważ za każdy brakujący dokument zapłacisz 500 zł, a dodatkowo na taką samą karę narazisz firmę.
 2. Pamiętaj, że odpowiadasz za kwalifikacje kierowców. Po zmianie przepisów w taryfikatorze są przewidziane nie tylko wyższe kary za brak badań lub szkoleń.  Ale także nowe sankcje za nieodpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Niewłaściwą kategorię prawa jazdy, uszkodzony, nieczytelny lub niezgodny ze wspólnym wzorem dokument. Jeśli zatrudniasz kierowcę niebędącego obywatelem kraju UE i wykonuje on dla Ciebie przewozy dłużej niż pół roku, musisz mu wymienić prawo jazdy na krajowe. Nie zapominaj, że ci kierowcy podlegają badaniom i szkoleniom na takich samych zasadach, jak krajowi.
 3. Jeśli firma przewozi zwierzęta – podobnie jak kierowca, odpowiadasz za dokumentację i dobrostan zwierząt.
 4. Zwróć szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, przeglądy techniczne oraz prawidłowe działanie ogranicznika prędkości, ponieważ przewidziano za to nowe, wysokie kary – 2000 zł. Możesz też za to trafić do rejestru KREPTD. Niektóre z tych uchybień traktowane są jako najpoważniejsze naruszenia. Oznacza, że wobec zarządzającego może automatycznie zostać wszczęta procedura utraty dobrej reputacji. W konsekwencji nawet za tylko jeden taki przypadek możesz mieć cofnięty CKZ – Certyfikat Kompetencji Zawodowych.
 5. Przypilnuj załadunków pojazdu, gdyż za przeciążenie, zgodnie z nowymi przepisami, może zapłacić też zarządzający.
 6. Jeżeli przejazd ma być wykonywany w czasie obowiązywania świątecznych oraz wakacyjnych zakazów ruchu, sprawdź, czy zgodnie z przepisami kierowca ma prawo jechać. Jeżeli nie, to karę za naruszenie zakazu poniesie nie tylko kierowca, ale także zarządzający i firma.
 7. Zadbaj o prawidłowe wyszkolenie kierowcy w zakresie czasu pracy i obsługi tachografu. A także przechowuj dokumentację ze szkoleń, ponieważ dzięki temu możesz się uchronić od kary w wysokości 2.000 zł. Zgodnie z nowymi przepisami karę możesz zapłacić nie tylko za określone naruszenia. Ale dodatkowo za sam brak odpowiednich szkoleń lub instrukcji dla kierowcy.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

 

 1. Przejrzyj umowy z kierowcami oraz regulaminy ich premiowania. Usuń wszelkiego rodzaju zapisy uzależniające wynagrodzenie kierowcy od ilości przewiezionych rzeczy lub przebytej odległości. Nie wolno Ci za to premiować kierowcy, zgodnie z nowymi przepisami narażasz się w ten sposób na karę w wysokości aż 8.000 zł.
 2. Po zmianach nie opłaci się unikać kontroli. Kara za niepoddanie się kontroli lub jej uniemożliwienie będzie podniesiona do takiej wysokości, jaką ma maksymalna kara za nieprawidłowości stwierdzone w firmie 12 000 zł. Nie opłaci się także wyrzucać lub niszczyć dokumentacji kierowcy. Ponieważ oprócz kary za brak konkretnej wykresówki zapłacisz za fałszowanie dokumentacji kierowcy.
 3. Na żądanie organu kontrolnego wskaż zarządzającego transportem odpowiedzialnego za powstałe naruszenia – według nowych przepisów za niezrobienie tego grozi kara 5000 zł.
 4. Jeśli zlecasz podwykonawcy przewóz, upewnij się, czy posiada uprawnienia transportowe, jeżeli ich nie ma, to Ty zapłacisz za to karę.
 5. Podobnie jak zarządzający transportem, zadbaj o stan techniczny pojazdu. Wyposażenie kierowcy w wymagane dokumenty oraz przestrzegaj zakazów ruchu ciężarówek – teraz grożą Ci za to kary.
 6. Jeśli przewozisz osoby, zadbaj o dokumentację i dodatkowe oznakowanie autobusów, w szczególności o prawidłowe i kompletne wypełnienie listy pasażerów (formularz jazdy).
 7. Czas pracy kierowców – znikają 15-minutowe tolerancje, więc dopilnuj, aby kierowcy nie przekraczali czasu jazdy nawet o minutę albo usprawiedliwiali przekroczenia.
 8. Pamiętaj, że w taryfikatorze dla firm pojawią się nowe kary za przekroczenie czasu pracy w przypadku wykonywania pacy w porze nocnej – dopilnuj przestrzegania tych przepisów.
 9. Zapewnij kierowcom właściwe przeszkolenie w zakresie obsługi tachografów, nowy taryfikator wprowadza wiele dodatkowych naruszeń związanych z obsługą tych urządzeń.
 10. Przestrzegaj dopuszczalnych gabarytów, mas i nacisków osi pojazdów. Po zmianach możesz zapłacić dwie kary za związane z tym naruszenie. Jedną zgodnie z taryfikatorem Kodeksu drogowego i dodatkową według znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym.
 11. Jeśli kończysz działalność – przechowuj kompletną dokumentację przez rok.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia