O wsparciu dla przedsiębiorców i ich pracowników w Tarnowie

O wsparciu dla przedsiębiorców i ich pracowników w Tarnowie

22 marca rozpoczęły się konsultacje Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017. Z mikro i małymi przedsiębiorcami oraz osobami samozatrudnionymi rozmawiano w Tarnowie o dostępnych możliwościach rozwoju firm, w tym podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników.

Nawet 150 nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 2 lat powstanie na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i gorlickiego. To efekt zainaugurowanego programu “Firma+1”. Oprócz niego prawie 7 tys. przedsiębiorstw może skorzystać z unijnego wsparcia w formie bonów m.in. na szkolenia zawodowe, egzaminy, doradztwo biznesowe, a dla kolejnych 25 tys. pracujących Małopolan przygotowano bony na szkolenia, głównie językowe i komputerowe, w ramach projektu “Kierunek Kariera” – to niektóre z propozycji skierowanych do małopolskich firm, które mogą liczyć na różne formy wsparcia w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017, jakie zaprezentowano w trakcie spotkania z udziałem wicemarszałka Stanisława Sorysa oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

“Mamy w Małopolsce znakomite możliwości do rozwoju przedsiębiorczości. Zachęcam przede wszystkim do sięgania po różne formy wsparcia z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Mamy w nim środki zarówno na tworzenie stref aktywności gospodarczej, zakładanie własnej działalności, rozwój i ekspansję międzynarodową, wprowadzanie innowacji i projekty badawcze, ale też rozwój zawodowy pracowników i wsparcie przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne, także te powyżej 50. roku życia. W sumie to kwota sięgająca 500 mln euro” – mówi Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Program “Firma+1” 

Program “Firma+1” oferuje wsparcie w zatrudnieniu pracowników. 

“Pomoc polega przede wszystkim na dofinansowaniu stworzenia nowego miejsca pracy lub doposażenia już istniejącego. Możliwe jest również sfinansowanie staży, prac interwencyjnych. Oferowane jest także doradztwo z zakresu obowiązkowych świadczeń wynikających z faktu zatrudnienia pracowników, tj. zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne” – informuje Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Program realizują: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz powiatowe urzędy pracy. Dzięki współpracy urzędów z firmami na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego oraz gorlickiego w ciągu 2 lat powstanie 150 nowych miejsc pracy. 

Bony na szkolenia dla przedsiębiorców 

Pierwsze bony na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, które pokryją nawet 50-80% wartości kursu lub usługi doradczej, będą dostępne pod koniec 2017 r. Tą formą wsparcia zostanie objętych 7 tys. przedsiębiorstw, w tym 27 tys. osób pracujących w przedsiębiorstwach. Firmy będą mogły korzystać z bonów w latach 2017-2020. 

Bony będzie można wykorzystać na szkolenia i doradztwo w firmach szkoleniowych oferujących swoje usługi w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych. Wśród działań, które mogą zostać dofinansowane znajdują się: szkolenia zawodowe, ogólne, mentoring, coaching, egzaminy, doradztwo biznesowe, analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju przedsiębiorstwa. 

Bony dla pracujących Małopolan 

Zatrudnieni mieszkańcy naszego regionu mogą wziąć udział w projekcie “Kierunek Kariera”, dzięki któremu można uzyskać dotację do szkoleń językowych lub komputerowych. Każdy uczestnik projektu, dla którego zostanie opracowany Bilans Kariery, otrzyma bony szkoleniowe pozwalające na pokrycie do 87% kosztów kursu. Projekt będzie realizowany do połowy 2023 r. W tym czasie ze wsparcia może skorzystać ponad 25 tys. pracujących Małopolan. 

O Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017 

Szacuje się, że z różnych usług wspierających rozwój zawodowy Małopolan tylko w tym roku skorzysta nawet pół miliona osób. Ponad 77 tys. osób podejmie pracę, a blisko 191 tys. zyska nowe umiejętności i wiedzę. Małopolski rynek pracy powiększy się też o ponad 11 tys. nowych miejsc pracy – to spodziewane efekty realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia, którego wartość wynosi ponad 1 mld zł. 

W planie zebrano ofertę kilkudziesięciu małopolskich instytucji działających na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców, jak i rozwoju małopolskich firm. Z pomocy mogą korzystać dzieci i młodzież, w tym uczniowie szkół zawodowych oraz ci szczególnie uzdolnieni. Nie pominięto też pracodawców i ich pracowników. Na wsparcie mogą też liczyć rodzice opiekujący się dziećmi do lat 3, osoby zagrożone utratą pracy lub bezrobotne, w szczególności osoby poniżej 30. i powyżej 50. roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. Pomocą objęte będą także osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Plan zakłada, że ponad 17 tys. dzieci i młodzieży będzie mogło uczestniczyć w programach edukacyjnych. Dla niemal 11 tys. osób przygotowano ofertę pożyczek, dotacji lub poręczeń na rozpoczęcie własnego biznesu. Ponad 6 tys. pracujących Małopolan skorzysta z Bilansu Kariery, czyli specjalistycznej usługi doradczej. 

Kolejne spotkania z przedsiębiorcami zaplanowano w marcu i kwietniu br. w Wadowicach, Nowym Targu oraz w Krakowie.  

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close