Ważne zmiany w PRD od 1 stycznia 2017r.

Od stycznia 2016 nowego kierowcę miały czekać spore zmiany. Ze względu na opóźnienia we wdrożeniu systemu CEPiK 2.0 (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców), który kosztował około 140 mln zł, zmiany planowane na 4 stycznia 2016 roku zostają przesunięte o rok, na 1 stycznia 2017 r. Co czeka kandydatów na kierowców od stycznia 2017r ?
Powodem przesunięcia terminu są opóźnienia w pracach nad systemem centralnym. Zmiany spowodują też, że kierowcy dopiero od 2017 r. będą mogli sprawdzić w internecie, ile punktów karnych znajduje się na ich koncie i jak długo ważna jest ich polisa OC.

Jakie zapisy w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które będą egzekwowane od 2017 r.?

– Limity prędkości dla nowych kierowców.
– Obligatoryjne naklejenie na tylną szybę swego auta zielonego listka.
– Pomiędzy 4. a 8. miesiącem od odebrania prawa jazdy kierowca musi odbyć kursy.
– Zakaz podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy.
– Szybsza utrata uprawnień.
– Dłuższy okres próbny dla osób łamiących przepisy.

 

1. Dodatkowe limity prędkości dla młodych kierowców.
Nowe przepisy, w okresie pierwszych 8 miesięcy od dnia odebrania prawa jazdy, przewidują̨ wprowadzenie oddzielnych limitów prędkości dla młodych kierowców. Początkujący kierowcy w obszarze zabudowanym nie będą̨ mogli przekraczać prędkości 50 km/godz., 80 km/godz. poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/godz. na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, nawet, jeśli znaki drogowe będą̨ pozwalać́ na danym odcinku na szybszą jazdę̨.

2. „Zielony listek”.
Kierowcy, którzy zdobędą po raz pierwszy uprawnienia do prowadzenia samochodu, przez pierwsze 8 miesięcy, od momentu wydania dokumentów, będą̨ mogli poruszać się jedynie samochodami oznakowanym zarówno z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego.

3. Obowiązkowe szkolenie praktyczne.
Także miedzy 4 a 8  miesiącem okresu próbnego, konieczne będzie też zaliczenie godzinnego szkolenia praktycznego, prowadzonego w formie ćwiczeń m.in. jazdę na zakręcie na śliskiej nawierzchni, efektywne hamowanie z systemem ABS, wychodzenie z nieplanowanego poślizgu. Zajęcia będą odbywać się w tzw. ODTJ – Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy. Instruktorzy maja m.in. jak zachować się̨ w sytuacji, gdy auto wpadnie w niekontrolowany poślizg. Zaświadczenie o zaliczeniu szkoleń trzeba będzie przedstawić staroście.
Nowo upieczeni kierowcy, którzy uzyskają uprawnienia po 1 stycznia 2017 roku będą musieli miedzy 4 a 8 miesiącem – począwszy od dnia, w którym zostanie wydany dokument – zgłosić się na dwugodzinny teoretyczny kurs doszkalający, prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Kurs obejmował będzie czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematykę wypadków drogowych oraz psychologicznymi aspektami związanymi z prowadzeniem samochodu.
Koszty kursu (zarówno praktycznego, jak i teoretycznego) pokrywać będą̨ sami kierowcy – zgodnie z projektem cena szkoleń nie może być wyższa niż̇ 300 zł (100 zł teoria i 200 zł praktyka).

4. Zakaz podejmowania pracy, jako kierowca przez 8 miesięcy.
Osoby, które z uzyskają̨ prawo jazdy po 1 stycznia 2017 roku w ciągu pierwszych 8 miesięcy od zdobycia uprawnień, nie będą̨ mogli podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B.
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ściśle związanej z prowadzeniem auta.
Zakaz dla świeżo upieczonych kierowców obowiązywał będzie przez pierwsze 8 miesięcy od uzyskania uprawnień.

5. Niedoświadczeni łatwiej będą̨ mogli stracić prawo jazdy.
Nowelizacja do ustawy o ruchu drogowym przewiduje także cofniecie uprawnień osobom, które popełnią w okresie próbnym, co najmniej trzy wykroczenia ukarane mandatem karnym lub jedno przestępstwo drogowe. Osoby, które w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w stanie po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h, utracą prawo jazdy.

6. Dłuższy okres próbny dla osób łamiących przepisy kodeksu drogowego.
Zgodnie z nowymi wytycznymi Starosta może wydać decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeżeli w tym czasie kierowca popełni dwa wykroczenia drogowe stwierdzone m.in. mandatem karnym lub prawo mocnym wyrokiem sadu.

MNIEJSZE LIMITY PUNKTÓW KARNYCH DLA MŁODYCH KIEROWCÓW

OBECNIE. Aktualnie kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż rok mogą̨ w ciągu 12 miesięcy uzbierać najwyżej 20 punktów – po przekroczeniu tego limitu bezwzględnie tracą uprawnienia. Z kolei kierowcy z dłuższym stażem (posiadający prawo jazdy powyżej roku) mogą̨ zgromadzić maks. 24 punkty karne. Ci, którzy przekroczą̨ wspomniany limit zostaną skierowani na egzamin sprawdzający kwalifikacje w praktyce wygląda on tak samo, jak ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy. Doświadczeni kierowcy mają jednak dodatkowe koło ratunkowe, w postaci kursu redukującego punkty karne (organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego). Dzięki niemu można zredukować raz na pół roku, swój dorobek o 6 punktów. Podczas 6-godzinnego szkolenia kursanci muszą wysłuchać wykładu psychologa i policjanta oraz obejrzeć drastyczne zdjęcia z wypadków samochodowych. Kursy zwykle odbywają się 2 razy w miesiącu i kosztują 300-400 zł. Z dobrowolnego kursu można będzie skorzystać tylko do końca tego roku.

W PRZYSZŁOŚCI. Od stycznia przyszłego roku, limity punktowe zostaną na tym samym poziomie. Znikną kursy redukujące punkty w takiej formie jak dotychczas. Kierowcy z dużym stażem, po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, nie utracą uprawnień ale będą odsyłani na dłuższe szkolenie. Jeśli nie zaliczą go w ciągu miesiąca, bezpowrotnie stracą prawo jazdy. Nie znane są szczegóły, ale prawdopodobnie kurs redukujący ma trwać ok. 4-dni, spekuluje się też, że będzie on kosztował w przybliżeniu około 500 zł. Jeśli jednak w przeciągu pięciu lat, od zakończenia kursu, kierowca znowu przekroczy 24 punkty, będzie musiał podejść do ponownego egzaminu na prawo jazdy.

#2017 #prawojazdy #nowe #przepisy #ruchu #drogowego
zmiany przepisów 2017 prawo jazdy PRD kierowcy zielony liść świeżo upieczony kierowca

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy