Nowe obowiązki administracyjne dekretu Loi Macron

Temat płac minimalnych w Europie od kilkunastu miesięcy wraca nieustannie, za każdym razem na nowo zaskakując regulacjami przewoźników, którzy muszą dostosowywać się do ciągle nowych wymagań.
W ostatnim czasie, krajem który przoduje w tym zakresie jest Francja. Jak już powszechnie wiadomo 7 kwietnia 2016 roku został wydany dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji. Przepisy potocznie zwane Loi Macron weszły w życie 1 lipca 2016 roku. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych. Oznacza to, że od 1 lipca 2016 roku polskie firmy transportowe muszą wypłacać kierowcom wykonującym transport na terenie Republiki Francuskiej pensję wynoszącą minimum 9,68 euro (ok. 42 zł) na godzinę. Jednak regulacje dotyczące samego wynagrodzenia nie są tak uciążliwe jak coraz to nowe wymagania administracyjne.

Poza szeregiem obowiązków odnoszących się do dokumentowania i rozliczania płacy minimalnej oraz konieczności wyposażania kierowców w odpowiednie dokumenty, które muszą znaleźć się w kabinie pojazdu, należy wskazać, że od 1 stycznia 2017 r. pojawi się nowy obowiązek administracyjny. Mianowicie deklaracje oddelegowania kierowców do pracy we Francji wprowadzone tzw. ustawą Loi Macron, dodatkowo składane będą drogą elektroniczną. Rozwiązanie to przewidziane zostało w treści przedmiotowej ustawy, aczkolwiek aż do końca lipca nie wdrożono przepisów wykonawczych. Jednakże nie trzeba było długo na to czekać, ponieważ z dniem 29 lipca 2016 roku, francuskie władze wydały Dekret nr 2016-1044, którego przedmiotem jest transmisja cyfrowa dokonywana za pomocą systemu „SIPSI”. Narzędzie to ma być wykorzystywane do przekazywania stronie francuskiej zgłoszeń i zaświadczeń o delegowaniu pracowników na terytorium Francji oraz do automatycznego przetwarzania danych osobowych zawartych w tych zgłoszeniach i zaświadczeniach. Rozporządzenie zostało wydane dopiero 29 lipca 2016 r. i zgodnie z jego literalną treścią, zarówno zgłoszenie oddelegowania (wymagane dla pracowników delegowanych w innych branżach niż transportowa), jak i zaświadczenia o oddelegowaniu kierowców, będą musiały być wysyłane przez przedmiotowy system informatyczny. Wskazana powyżej platforma już funkcjonuje, natomiast na razie korzystanie z niej nie jest obowiązkowe, poza tym można się spodziewać, że jeżeli chodzi o samą branżę transportową może dojść tu do modyfikacji. Aczkolwiek od 1 października 2016 r. zgłoszenia są obowiązkowe dla klasycznych przypadków oddelegowania, a jak już wspomniałam ten obowiązek będzie dotyczył od 1 stycznia 2017 r. zaświadczeń o oddelegowaniu kierowców. Jednocześnie strona francuska wywołuje nowe kontrowersje, gdyż ustawa el Khomri, zwana też „ustawą o pracy” z dnia 8 sierpnia 2016 r. wprowadziła nową opłatę, pod postacią swego rodzaju podatku dla pracodawców delegujących pracowników do Francji. Szczegółowe uregulowania jeszcze nie są znane, należy oczekiwać na wydanie stosownego rozporządzenia, jednakże już teraz pewnym jest to, że maksymalna wysokość opłaty może wynieść nawet 50 euro od jednego pracownika. Obserwując aktualną politykę Francji prowadzoną w stosunku do pracowników oddelegowanych, można z dużą dozą pewności wskazać, że powyższa opłata zostanie ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie.
Co istotne, okres ustanowienia przedstawicielstwa nie może być krótszy niż okres oddelegowania pracownika oraz kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu delegowania – przedstawiciel ma obowiązek na żądanie funkcjonariuszy kontroli udostępnić do wglądu następujące dokumenty:

*    Dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia, w tym listę płac oddelegowanych pracowników zawierający następujące zapisy: stawkę godzinową brutto, wynagrodzenie za nadgodziny
*    Okresy i godziny pracy, z rozbiciem godzin płaconych z zastosowaniem stawki 9,68 € oraz godzin nadliczbowych.
*    Płatne urlopy oraz dni wolne od pracy.

Ponadto przedstawiciel powinien posiadać kserokopię zgłoszenia jako przedstawiciela przedsiębiorcy na terenie Francji.

Sankcje, jakie grożą w przypadku nie stosowania się do wytycznych Republiki Francuskiej:

*    brak w kabinie pojazdu zaświadczenia o delegowaniu lub niezgodności zaświadczeni o delegowaniu bądź też posiadanie zaświadczenia, w którym dane są niekompletne, niepoprawne, nieczytelne lub wymazywalne – do 750 €.
*    brak na pokładzie pojazdu wymaganych dokumentów, innych niż zaświadczenie – do 450 €.
*    wysokość grzywny nie może przekroczyć 2 000 € za każdego oddelegowanego pracownika i 4 000 € w przypadku powtórzenia naruszenia w ciągu jednego roku od daty powiadomienia o nałożeniu pierwszej grzywny.
*    łączna kwota grzywny dla przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 500 000 € (przy ustalaniu wysokości grzywny, władza administracyjna bierze pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia, zachowanie kontrolowanego oraz jego sytuację finansową)

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close