Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 2007-2013

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż Instytucja Zarządzająca znowelizowała Szczegółowy Opis Priorytetów. Zmieniona wersja obowiązuje od 1 czerwca 2009 roku.

 

Zakres wprowadzonych zmian:

1. w części ogólnej dokumentu dostosowano opis systemu wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007–2013 do aktualnego brzmienia Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007–2013,

2. Priorytet II:

 • w Poddziałaniu 2.3.2 dodano nowego Beneficjenta – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz zmodyfikowano brzmienie typów operacji oraz grup docelowych w celu umożliwienia realizacji dodatkowych projektów systemowych ukierunkowanych na kształcenie kadr systemu ratownictwa medycznego,
 • w Poddziałaniu 2.3.3 dodano nowego Beneficjenta – minister właściwy do spraw zdrowia – Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, w celu umożliwienia realizacji projektu systemowego w zakresie szkolenia kadry zarządzającej szpitalami oraz rozszerzono grupę docelową o pracowników zakładów opieki zdrowotnej,
 • zmieniono nazwę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Działania 2.3 – obecnie jest to Departament Funduszy Europejskich,

3. Priorytet III – dodano nowy typ projektu umożliwiający przygotowanie kadr badawczych w dziedzinie badań edukacyjnych, m.in. przez uruchomienie studiów podyplomowych i studiów doktoranckich,

4. Priorytet VI:

 • dodano nowy typ projektu obejmujący jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu,
 • wyłączono powiatowe urzędy pracy z grona Beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie na realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.2,

5. Priorytet VII:

 • usunięto regulacje dotyczące konieczności składania oświadczeń o nieskorzystaniu z tych samych form wsparcia przez osoby niepełnosprawne, młodzież w wieku 15–25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz członków mniejszości etnicznych w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3,
 • doprecyzowano definicję inicjatywy lokalnej poprzez podkreślenie konieczności udziału mieszkańców nie tylko w formułowaniu założeń, ale również w realizacji projektu,
 • w Poddziałaniu 7.2.1 wprowadzono możliwość zastosowania przez Beneficjentów klauzul społecznych przy zlecaniu zadań projektu,

6. Priorytet VIII:

 • w Poddziałaniu 8.1.2 uszczegółowiono regulacje dotyczące wsparcia dla zwalnianych pracowników (outplacement), w tym dodano wsparcie w postaci:
  • jednorazowego dodatku relokacyjnego (mobilnościowego) dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania,
  • jednorazowego dodatku motywacyjnego dla osoby, która uzyskała zatrudnienie z wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy,
  • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • w Poddziałaniu 8.1.4 doprecyzowano, iż badania i analizy powinny przyczynić się do formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa,

7. Priorytet IX:

 • zdefiniowano programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowanych w Priorytecie IX,
 • w Poddziałaniu 9.1.2 uzupełniono grupy docelowe o placówki oświatowe i ich wychowanków,
 • w Poddziałaniu 9.1.3 doprecyzowano kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów dodając osiągnięcia w turniejach na szczeblu wojewódzkim,
 • w Poddziałaniu 9.1.3 doprecyzowano kryterium dochodowe określając je jako maksimum dwukrotności kwoty kryterium dochodowego określonego w przepisach o świadczeniach rodzinnych,
 • w Działaniu 9.3 doprecyzowano nazwę Działania na Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych,

8. zmiany o charakterze technicznym i interpunkcyjnym w całym dokumencie.

Dokument do ściągnięcia TUTAJ.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close