Nowa ordynacja podatkowa. Zobacz, co się zmieni od 2021 roku

Nowa ordynacja podatkowa. Zobacz, co się zmieni od 2021 roku

W Polsce prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe reguluje ordynacja podatkowa. Zawiera ona także normy prawa karnego skarbowego. Za dwa lata – 1 stycznia 2021 roku – wejdą w życie przyjęte przez sejm przepisy nowej ordynacji podatkowej.

Ma ona zapewnić podatnikom więcej praw w kontakcie z administracją publiczną oraz zwiększyć ściągalność podatków.

Lepszy kontakt z fiskusem

Nowe przepisy wprowadzająm.in. “umowę o współdziałanie”, która ma umożliwić podatnikom bardziej otwartą kooperację z fiskusem. W ramach współpracy podatnicy mieliby przekazywać organom skarbowym więcej informacji na temat funkcjonowania np. ich systemów księgowych i wewnętrznych procedur. W efekcie wymiar podatkowy byłby precyzyjniejszy, a w razie problemów związanych z rozliczeniami reakcja byłaby szybsza.

Nowa ordynacja zmienia też m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu (umowy podatkowe, mediacje, konsultacje skutków podatkowych transakcji), zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w postępowaniu odwoławczym, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu, czy dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia.

Przedawnienia podatkowe

Nowa ordynacja podatkowa zakłada m.in. że doręczenie decyzji wymiarowej organu podatkowego pierwszej instancji nie wywoła żadnych skutków prawnych (przedawnienie wymiaru) po upływie: 3 lat albo 5 lat – w przypadku: podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, specjalnego podatku węglowodorowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym ostatnim wypadku wyjątek stanowiła by sytuacja, gdy podatek ten został obliczony w zeznaniu rocznym.

W Polsce prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe reguluje ordynacja podatkowa. Zawiera ona także normy prawa karnego skarbowego. Za dwa lata – 1 stycznia 2021 roku – wejdą w życie przyjęte przez sejm przepisy nowej ordynacji podatkowej.

Ma ona zapewnić podatnikom więcej praw w kontakcie z administracją publiczną oraz zwiększyć ściągalność podatków.

Lepszy kontakt z fiskusem

Nowe przepisy wprowadzająm.in. “umowę o współdziałanie”, która ma umożliwić podatnikom bardziej otwartą kooperację z fiskusem. W ramach współpracy podatnicy mieliby przekazywać organom skarbowym więcej informacji na temat funkcjonowania np. ich systemów księgowych i wewnętrznych procedur. W efekcie wymiar podatkowy byłby precyzyjniejszy, a w razie problemów związanych z rozliczeniami reakcja byłaby szybsza.

Nowa ordynacja zmienia też m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu (umowy podatkowe, mediacje, konsultacje skutków podatkowych transakcji), zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w postępowaniu odwoławczym, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu, czy dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia.

Przedawnienia podatkowe

Nowa ordynacja podatkowa zakłada m.in. że doręczenie decyzji wymiarowej organu podatkowego pierwszej instancji nie wywoła żadnych skutków prawnych (przedawnienie wymiaru) po upływie: 3 lat albo 5 lat – w przypadku: podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, specjalnego podatku węglowodorowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym ostatnim wypadku wyjątek stanowiła by sytuacja, gdy podatek ten został obliczony w zeznaniu rocznym.

Nowa ordynacja podatkowa wyraźnie podkreśla zwiększenie zaangażowania organów podatkowych w kierunku dobra podatnika. Urzędy będą zobowiązane do udzielania wsparcia podatnikowi w zakresie samodzielnego wykonywania obowiązków, jakie na nim spoczywają, ale także informowania o dostępnych prawach przewidzianych dla niego. Pomocy ma udzielać Krajowa Informacja Skarbowa i Celna, mają jej służyć także wydawane interpretacje indywidualne i ogólne, ogólne objaśnienie i komunikaty Ministerstwa Finansów oraz opinie zabezpieczające.

Podatnik będzie mógł otrzymać ww. informacje drogą telefoniczną, elektroniczną, wysyłając zapytania w formie pisma (wniosek o wydanie interpretacji) lub też odwiedzając siedzibę urzędu skarbowego.

Źródło: https://businessinsider.com.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close