Negocjacje Programu Polska Cyfrowa na finiszu

Negocjacje Programu Polska Cyfrowa na finiszu
24 października 2014 r. Polska przesłała do Komisji Europejskiej ostateczną wynegocjowaną wersję programu. Jeśli Komisja nie zgłosi uwag, Program Polska Cyfrowa będzie pierwszym zatwierdzonym programem na lata 2014-2020. Takie informacje przedstawiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas posiedzenia Prekomitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa.

Pierwszą wersję Programu Polska Cyfrowa (PO PC) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) przekazało do Komisji Europejskiej już w styczniu 2014 r. Od tamtej pory trwały intensywne negocjacje. – Ostatnia wersja Polski Cyfrowej odpowiada oczekiwaniom naszym i Komisji Europejskiej. Zakładamy, że Komisja nie zgłosi żadnych uwag i czekamy na jej pozytywną decyzję. Przyjęcie programu otworzy drogę dla dalszych działań – powiedziała wiceminister Wendel. Dodała, że jeśli decyzja zapadnie w najbliższych tygodniach, już w grudniu lub styczniu będą mogły ruszyć pierwsze konkursy. Żeby tak mogło się stać, MIiR pracuje obecnie nad kryteriami wyboru projektów, uszczegółowieniem programu, wytycznymi i innymi dokumentami, które pozwolą uruchomić dostępne w PO PC fundusze.

Podczas posiedzenia omówiono również zmiany, jakie zaszły w programie na przestrzeni kilku miesięcy negocjacji. Polegały one m.in. na niewielkich przesunięciach w alokacji, uszczegółowieniach zapisów dotyczących zakresu wsparcia czy wprowadzeniu nowych nazw niektórych części programu i jego celów. Komisja Europejska zgłosiła 101 uwag do PO PC. – Negocjacje nie zmieniły podstawowych założeń programu. Dla nas oznacza to, że był on dobrze zaprojektowany – podkreślił zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego w MIiR Michał Ptaszyński.

Spotkanie poświęcone było także dyskusji nad kryteriami, według których wybierane będą do dofinansowania projekty z zakresu e-administracji. Zostaną one formalnie zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO PC (ciało czuwające nad wdrażaniem programu) po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską. W skład komitetu wejdą przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pracodawców, związków zawodowych, izb gospodarczych, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostanie dofinansowany z UE kwotą blisko 2,2 mld euro (ok. 9,1 mld zł). Środki te trafią na zapewnienie mieszkańcom Polski dostępu do szybkiego internetu, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji (m.in. e-usługi publiczne, większa dostępność informacji publicznej) oraz zwiększenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa. PO PC to pionierskie przedsięwzięcie – programu unijnego skoncentrowanego wyłącznie na tych obszarach jeszcze w Polsce nie było. Dzięki dostępnym w nim funduszom znaczna część obszaru kraju zostanie pokryta sieciami szerokopasmowymi, wzrośnie liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on-line oraz jakość obsługi klienta e-administracji przez internet, a szkolenia i działania informacyjne zwiększą odsetek osób wykorzystujących internet oraz technologie cyfrowe w codziennym życiu.

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close