Najczęstsze błędy przy rozliczeniu PIT

Najczęstsze błędy przy rozliczeniu PIT

Jeśli nie chcesz być wzywany do urzędu skarbowego, uważnie wypełniaj swoje rozliczenie roczne, abyś nie musiał ponownie przepisywać deklaracji PIT. Zobacz na co zwrócić uwagę, aby uniknąć najczęstszych błędów w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 rok.

1. Brak podpisu na papierowym formularzu 

Nadal jeszcze spora grupa podatników rozlicza się na tradycyjnych formularzach drukowanych, wypełniając ręcznie poszczególne rubryki. W tym przypadku najłatwiej o drobne błędy. Pierwszy z nich to brak własnoręcznego podpisu. Rzecz niby tak oczywista, a jednocześnie najczęściej zapominana przez osoby składające deklaracje PIT. O ile podatnik pofatyguje się osobiście do urzędu skarbowego, to urzędniczka przyjmująca dokument zapewne zwróci uwagę na brak podpisu. Jednak w przypadku wysyłki deklaracji listem poleconym albo wrzucenia do specjalnych skrzynek podawczych, już nikt trzeci tego nie skontroluje i łatwo przeoczyć brak podpisu.

Małżonkowie – pamiętajcie, przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem zeznanie podatkowe podpisują obowiązkowo oboje małżonkowie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jeden małżonek upoważnił drugiego do podpisania zeznania w jego imieniu.

2. Złożenie zeznania podatkowego na staruch drukach 

Zwłaszcza w przypadku rozliczeń papierowych łatwo popełnić ten błąd. Nigdy nie korzystajmy z formularzy, które zostały nam z ubiegłego roku. Choć wzory nie zmieniają się drastycznie, to jednak co roku mamy nową wersję tego dokumentu.

Złożenie prawidłowo wypełnionego zeznania na zeszłorocznym formularzu jest nieważne. Aby uniknąć przepisywania całej deklaracji podatkowej już na początku zadbajmy o aktualny druk. 

3. Błąd w numerze NIP lub PESEL

Tu niezależnie od formy wypełniania deklaracji PIT (papierowej czy elektronicznej) podatnicy często mylą numery PESEL i NIP. Przypomnijmy: numerem NIP posługuje się tylko przedsiębiorca, a PESEL w zeznaniu podatkowym wpisują osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są podatnikami VAT.

Ważne jest też to, aby wpisać własny numer PESEL, a nie przepisywać NIP pracodawcy z otrzymanej wcześniej z zakładu pracy informacji PIT-11. Takie błędy są wykrywane przez niektóre programy do rozliczeń rocznych, które podpowiadają kiedy posłużyć się numerem NIP, a kiedy PESEL, oraz sprawdzają poprawność numeru PESEL w części związanej z datą urodzenia.

4. Złożenie zeznania zamiast korekty – odwrotnie 

Na pierwszej stronie zeznania podatkowego musimy określić cel złożenia deklaracji – czy składamy ja po raz pierwszy w tym roku („złożenie zeznania”), czy też znaleźliśmy jakieś błędy w pierwotnej deklaracji albo zapomnieliśmy odliczyć jakiejś ulgi i ponownie składamy PIT za ten rok. Wówczas trzeba postawić „krzyżyk” w polu „korekta zeznania”. O ile wydaje się to błahostką, to jest bardzo ważna informacja, której nie wypełni za nas urzędnik. Zostaniemy wezwani do US, aby osobiście dokonać wyboru.

 5. Niepoprawny wybór sposobu opodatkowania 

Podobnie sprawa wygląda z tym wyborem. Musimy wskazać jedną z czterech dostępnych opcji – czy rozliczamy się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

6. Niewłaściwa kolejność małżonków

Gdy zdecydujemy się na wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem, należy trzymać się raz obranej kolejności wpisywania danych. Jeśli jako podatnik występuje mąż, to od momentu wpisywania numeru PESEL, przez adres zamieszkania, po przepisywanie danych z PIT-11 odnoście zarobków i składek ZUS, dane męża należy wpisywać jako pierwsze.

Natomiast we wszystkie rubryki oznaczone „dane małżonka” lub „dochody małżonka” wpisujemy dane żony. To ważne, gdyż podatnicy często zmieniają raz obraną kolejność, a to poważny błąd.

7. Błędy rachunkowe i przepisywanie złych kwot

O ile błędów rachunkowych w obliczaniu wysokości podatku oraz w sposobie zaokrąglania do pełnych złotych pomoże nam uniknąć program do rozliczeń rocznych, to nawet on nie wyeliminuje przepisania złej wartości kwoty dochodu czy zaliczek na podatek z PIT-11. Należy zachować należytą uwagę i dokładność w przenoszeniu kwot z pit-11 do PIT-37. A po wypełnieniu całego formularza polecam ponownie sprawdzić poprawność przepisanych danych.

8. Brak odpowiednich załączników

Podczas korzystania z poszczególnych ulg i odliczeń należy dołączyć do zeznania podatkowego odpowiedni załącznik, na przykład:

 • PIT/O dla skorzystania z ulgi na dzieci lub internet,

 • PIT/UZ  nowy załącznik dla uboższych rodzin, których odliczenie z tytułu ulgi na dzieci jest wyższe od kwoty odliczonej w zeznaniu pit-36 lub PIT-37,
 • PIT/M dla rozliczających zarobki małoletnich dzieci,
 • PIT/D dla osób, które jeszcze rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane,

 • PIT/Z dla podatników korzystających z kredytu podatkowego,

 • PIT-ZG dla osób, które w 2014 roku osiągnęły zarobki poza granicami Polski.

W przypadku rozliczania PIT w programie komputerowym, odpowiedni druk zostanie załączony automatycznie. Jednak dla tradycyjnie rozliczających PIT-y to dodatkowy obowiązek – trzeba pamiętać, by pobrać osobny druk podatkowy.

9. Błędy związane z przekazaniem 1 % podatku dla OPP

Na przedostatniej stronie naszego zeznania podatkowego, w części I. deklaracji mamy możliwość wskazania wybranej organizacji pożytku publicznej, którą chcielibyśmy wesprzeć jednym procentem swojego podatku. Aby zrobić to prawidłowo, trzeba:

 1. wpisać prawidłowy numer KRS dla OPP wybranej z aktualnego wykazu MPiPS, 

 2. jeśli wypełniamy PIT papierowy, to kwotę podatku dla OPP należy zaokrąglić do 10 groszy,

 3. złożyć PIT w terminie. Deklaracja rozliczona po 30 kwietnia pozbawia nas prawa do dysponowania 1 % swojego podatku.

  Elektroniczne rozliczenie deklaracji PIT eliminuje wiele błędów

Urząd skarbowy musi wezwać podatnika do poprawienia nawet pozornie błahych błędów, takich jak brak wyboru formy opodatkowania czy brak własnoręcznego podpisu na papierowym zeznaniu. Jednak wielu z tych pomyłek i niedopatrzeń możemy uniknąć. Wystarczy skorzystać z darmowych programów do rozliczeń rocznych, które eliminują wiele błędów, przypominając o wypełnieniu wszystkich koniecznych pól, a nawet informują o warunkach koniecznych do korzystania z ulgi i odliczeń – np. przy narodzinach dziecka program wskaże odpowiednią wysokość ulgi za poszczególne miesiące opieki nad niemowlakiem, a nie za cały rok.

Oczywiście i to nie jest sposób doskonały. Podatnicy często popełniają błędy merytoryczne, nie wykazując w zeznaniu wszystkich dochodów (np. zagranicznych) albo korzystają z ulg i preferencyjnych metod rozliczeń, które im nie przysługują (wspólne rozliczenie młodych małżeństw) z kilkumiesięcznym stażem – krótszym niż rok podatkowy).

Potwierdzenie złożenia zeznania 

W jakiejkolwiek formie by nie dokonać rozliczenia rocznego, podatnik musi zadbać o potwierdzenie złożenia PIT-u. To jego ostatni obowiązek, o którym również zapomina. Wysyłając PIT on-line należy wydrukować bądź zapisać plik z UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Także pocztowy druczek z potwierdzeniem nadania listu poleconego do US należy zachować na długie lata. Fiskus ma czas do końca 2020 roku, aby nas wezwać do wyjaśnienia składanego obecnie rozliczenia za 2014 rok. A to obowiązek podatnika, by udokumentować terminowe złożenie zeznania rocznego.

Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/9-bledow-ktore-latwo-popelnic-przy-rozliczeniu-PIT-za-2014-7240513.html

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close