Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG “Paszport do Eksportu” w roku 2013

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG “Paszport do Eksportu” w roku 2013

Tylko do 31 lipca trwa nabór wniosków do działania 6.1 PO IG “Paszport do Eksportu”. Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed dniem 31 lipca 2013 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej.

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektówmających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się:

1. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał średni udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%, oraz w żadnym z tych trzech lat obrotowych udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył 60%,

b) ma plan rozwoju eksportu sporządzony w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia albo,

2. mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję, przy czym plan ten może być zaktualizowany w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi 93 966 861,00 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2013 wynosi  97 500 000,00 PLN

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 15 do 31 lipca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Na każdy projekt można dostać do 200 tys. zł. Ograniczenie: średni udział eksportu przedsiębiorstwa w całkowitej sprzedaży w ostatnich trzech latach obrotowych nie może przekraczać 30 proc. i w żadnym z tych lat nie był wyższy niż 60 proc.

Szczegółowe informacje na stronie 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (RIF) współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do przedsiębiorstw. MARR zaangażowana jest we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Punkt Konsultacyjny:
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, tel. 12 617 66 42
godz. pracy: pn-pt: 8.00 – 16.00

Regionalna Instytucja Finansująca PO IG:
ul. Rymarska 3, 31-527 Kraków, tel. 12 617 66 36, fax. 12 617 66 50
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close