Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie, znane również jako płaca minimalna, to najniższa kwota, jaką pracodawca musi zapłacić pracownikowi za wykonaną pracę. Ma to na celu ochronę pracowników przed eksploatacją i zapewnienie minimalnych warunków socjalnych.

Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na rok 2024 jest już znane. Wynosi ono od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. 4242,00 zł brutto, a od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. 4300,00 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wynosi 27,70 zł brutto, a od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. 28,10 zł brutto.

Między pierwszym półroczem roku 2023 r. a pierwszym półroczem roku 2024 r. wystąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia na umowie o pracę o 21,55%, a minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie o 21,49%.

Między drugim półroczem roku 2023 r., a drugim półroczem roku 2024 r. wystąpi wzrost minimalnego wynagrodzenia na umowie o pracę o 19,44%, a minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie o 22,55%.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia o pracę to również wzrost dla pracodawcy całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika.

Dla wynagrodzenia obowiązującego od stycznia do czerwca 2024 r. 4242,00 zł brutto, przy stawce na ubezpieczenia wypadkowej w wysokości 1,67%; uwzględniając że pracownik nie podlega zwolnieniu z FP FGŚP, nie ma ukończone 26 lat, czyli nie korzysta z ulgi dla młodych oraz nie jest członkiem PPK całkowite koszty pracodawcy tj. wynagrodzenie netto+ składki ZUS po stronie pracownika i pracodawcy+ podatek dochodowy wynoszą 5.110,76 zł, przy tych samych warunkach dla wynagrodzenia obowiązującego od lipca do grudnia 2024 r. 4300,00 zł brutto całkowity koszt pracodawcy wynosi: 5.180,64 zł.

Minimalne wynagrodzenie netto przy umowie o pracę między 1 stycznia a 30 czerwca 2024 r. przy założeniu że pracownik ma ukończone 26 lat, czyli nie korzysta z ulgi dla młodych oraz nie jest członkiem PPK:

  • podstawowe koszty uzyskania przychodu 250,00 zł, zastosowana ulga podatkowa 300,00 zł: 3221,98 zł
  • podwyższone koszty uzyskania przychodu 300,00 zł, zastosowana ulga podatkowa 300,00 zł; 3227,98 zł
  • podstawowe koszty uzyskania przychodu 250,00 zł, brak zastosowania ulgi podatkowej 300,00 zł 2921,98 zł
  • podwyższone koszty uzyskania przychodu 300 zł, brak zastosowania ulgi podatkowej 300,00 zł 2927,98 zł

Pomimo korzyści dla pracowników, wprowadzenie wyższego minimalnego wynagrodzenia może stanowić wyzwanie dla niektórych przedsiębiorców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podwyższenie minimalnej płacy wiąże się z większymi kosztami pracy i może prowadzić do konieczności zmniejszenia zatrudnienia lub wzrostu cen produktów i usług.

Oprócz wpływu na wynagrodzenie wzrost płacy minimalnej wpłynie także na inne aspekty finansowe, takie jak najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych, która zostanie proporcjonalnie dostosowana do nowej płacy minimalnej w zależności od wymiaru etatu pracownika​ oraz na wysokość najniższej składki zdrowotnej na rok 2024 r. w przypadku osiągnięcia przez firmę straty w danym miesiącu lub dochodu nieprzewyższającego minimalne wynagrodzenie.

Sprawdź również obowiązujący Wymiar czasu pracy w 2024 r.