Minimalne wynagrodzenie 2016 – koszty pracodawcy i pracownika

Minimalne wynagrodzenie 2016 – koszty pracodawcy i pracownika

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie pracownika na umowie o pracę wynosi 1850,00 zł brutto (o 100,00 zł więcej niż w 2015 r). Jednak pracownik nie otrzymuje całej tej kwoty, od kwoty brutto potrącane jest około 40% – na podatki i składki ZUS. Po potrąceniu podatków i składek ZUS kwota netto wypłacana etatowemu pracownikowi wyniesie 1308,69 zł.

Rozliczenie kosztów i składek przy minimalnym wynagrodzeniu w 2016 r.

Potrącenia od płacy minimalnej 1850,00 zł brutto:

 

1

Wynagrodzenie brutto

1850,00

2

Ubezpieczenie Emerytalne (pracownik)

  180,56

3

Ubezpieczenie Rentowe (pracownik)

    27,75

4

Ubezpieczenie Chorobowe (pracownik)

    45,33

5

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego (1-(2+3+4)

1596,36

6

Ubezpieczenie Zdrowotne (5 x 9%)

  143,67

7

Koszty uzyskania przychodu

  111,25

8

Podstawa opodatkowania (5-7)

1485,11

9

Ulga podatkowa

46,33

10

Podatek naliczony

220,97

11

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego

97,00

12

Wynagrodzenie netto

1355,69

13

Ubezpieczenie Emerytalne (pracodawca)

 180,56

14

Ubezpieczenie Rentowe (pracodawca)

 120,25

15

Ubezpieczenie Wypadkowe (pracodawca)

   35,71

16

Ubezpieczenie na Fundusz Pracy (pracodawca)

   45,33

17

Ubezpieczenie na FGŚP (pracodawca)

     1,85

18

Koszt pracodawcy

381,29

19

Całkowity koszt pracodawcy z zatrudnienia pracownika na minimalną krajową

2231,29

Minimalne wynagrodzenie – koszty pracownika:

– składka emerytalna – 9,76% (od kwoty brutto),
– składka rentowa – 1,50% (od kwoty brutto),
– składka chorobowa – 2,45% (od kwoty brutto),
– składka zdrowotna naliczona – 9,00% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o składki na wymienione wyżej ubezpieczenie społeczne),
– podatek dochodowy: 18% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu i o składki na wymienione wyżej ub. społeczne).

Minimalne wynagrodzenie – koszty pracodawcy:

– składka emerytalna– 9,76% (od kwoty brutto),
– składka rentowa – 6,50% (od kwoty brutto),
– składka wypadkowa – 1,93% (od kwoty brutto),
– składka na FP – 2,45% (od kwoty brutto),
– składka na FGŚP – 0,10% (od kwoty brutto),
– składka na FEP – 1,50% (od kwoty brutto).

Podstawa wymiaru składek ZUS w 2016 r. zależnych od minimalnego wynagrodzenia

Dla osób płacących preferencyjnie niskie składki ZUS, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. wynosi nie mniej niż 555,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Dla osób płacących preferencyjny ZUS, za miesiące styczeń – grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa:

– na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 108,34 zł (tj. 19,52%),
– na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 44,40 zł (tj. 8%),
– na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 13,60 zł (tj. 2,45%).

Dla osób płacących ZUS bez preferencji, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. stanowi kwota nie niższa niż 2 433 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek).

Dla powyższych osób, za miesiące styczeń – grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa:

– na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 474,92 zł (tj. 19,52%),
– na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 194,64 zł (tj. 8%),
– na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 59,61 zł (tj. 2,45%).

W 2016 r. wzrosła również kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  W tym roku wynosi ona 121.650 zł. Po przekroczeniu tej kwoty nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Do ustalenia owej kwoty przyjęto wysokość przeciętnego wynagrodzenia równego 4055,00 zł.

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2016 roku

Podstawa wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego przysługujących pracownikom etatowym w pełnym wymiarze czasu pracy za okres od 1 stycznia 2016 r., nie może być niższa niż:

1277,01 zł – w pierwszym roku ubezpieczenia, tj. 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2016 r. – 1480,00 zł) po odliczeniu 13,71% tej kwoty,

1596,36 zł – od drugiego roku ubezpieczenia, tj. 100% wysokości minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2016 r. – 1850,00 zł) po odliczeniu 13,71% tej kwoty.

Podsumowując, podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016r. oprócz wyższej kwoty do wypłaty pracownikowi odniosło skutek również w wyższych podatkach i składkach ZUS. Z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia idzie również podwyższenie podstaw wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Podwyżka cieszy pracowników, ale niestety to co cieszy pracowników – smuci ich pracodawców.

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close