Mandaty do zwrotu ? od GITD i Straży Miejskiej ?

Mandaty do zwrotu ? od GITD i Straży Miejskiej ?

Czy Trybunał Konstytucyjny, wydając wyrok w sprawie wskazywania sprawców wykroczeń uderzył w straż miejską? Najprawdopodobniej tak, ponieważ interpretacja wyroków Trybunału i Sądu Najwyższego przez prawników, może doprowadzić do lawinowego upominania się o zwrot pieniędzy za wystawione mandaty oraz do ignorowania wezwań przez organy gminne. Ale od początku.

12 marca tego roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok odnośnie pytania Sądu Rejonowego w Lublinie dotyczącego wskazania sprawcy wykroczenia drogowego.

Wtedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń jest zgodny z art. 2 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 konstytucji. Co to oznacza?

Mniej więcej tyle, że organy uprawione (to za chwilę wyjaśnimy) mogą wszczynać postępowanie wyjaśniające względem osób, które prowadziły pojazd w oznaczonym czasie.

Po drugie, TK uznał, że nie ma podstaw prawnych adresowania do właściciela lub posiadacza pojazdu przez uprawniony organ alternatywnego żądania wskazania, komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie albo przyjęcia mandatu karnego za popełnione wykroczenie drogowe.

To tyle, jeśli chodzi o wyrok TK, ale to powoduje, że jeśli organ uprawniony nie ma wątpliwości kto jest sprawcą wykroczenia drogowego, co jest warunkiem koniecznym ukarania go mandatem karnym w postępowaniu mandatowym, nie może jednocześnie podejmować czynności zmierzających w kierunku ujawnienia innego sprawcy tego wykroczenia.

Z drugiej strony, jeżeli organ ma wątpliwości co do tego, czy sprawcą wykroczenia jest właściciel lub posiadacz pojazdu, to – nie może go ukarać mandatem karnym.

Teraz najistotniejszym elementem jest określenie organów uprawnionych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, straż gminna (miejska) może uzyskać status oskarżyciela publicznego tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania ujawniła wykroczenie i wystąpiła w związku z tym z wnioskiem o ukaranie. W odniesieniu do kontroli ruchu drogowego uprawnienia straży gminnej (miejskiej) wynikają z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Czyli zgodnie z prawem strażnicy gminni (miejscy) uprawnieni są do wykonywania kontroli ruchu drogowego wyłącznie wobec kierującego pojazdem oraz uczestnika ruchu drogowego naruszających określone przepisy ruchu drogowego, natomiast nie mają uprawnień kontrolnych w stosunku do właściciela lub posiadacza pojazdu, jeżeli nie wykazuje się jego sprawstwa w tym zakresie.

W skrócie, straż miejska/gminna nie jest uprawniona do wszczynania postępowania, jeśli nie jest przekonana co do osoby, która kierowała pojazdem. Np.: nie powinna wysyłać listów na adres właściciela pojazdu, by wskazał osobę, która prowadziła pojazd. A jeśli to zrobi, wezwanie możemy wyrzucić do kosza.

Jednak najważniejszą informacją jest fakt odnoszący się do Konstytucji RP.

– To zestawienie dwóch wyroków oraz Konstytucji RP, która mówi, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania – mówi dla Onetu Piotr Kaczmarczyk, prawnik.

– A to daje nam działania wstecz, czyli między innymi zwrot pieniędzy za mandaty z fotoradarów, “posługujące się alternatywnym wezwaniem”, co jest niezgodne z wyrokami – dodaje Kaczmarczyk.

Co dalej stanie się z przepisami? Czas pokaże. Na razie prawnicy komentują, że straż miejska (oraz GITD), mogą mieć kolosalne kłopoty. A my możemy domagać się pieniędzy za “alternatywne postępowanie”, jeśli dostaliśmy “pamiątkę z wakacji” wraz ze wskazaniem sprawcy wykroczenia.

żródło: moto.onet.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close