Mandat -projekt ustawy – MÓWIMY NIE!

Mandat -projekt ustawy – MÓWIMY NIE!

MANDAT TRZEBA BĘDZIE PRZYJĄĆ?

Do sejmu wpłynął projekt zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia!!!
 
Padły propozycje:
✅ MANDAT tylko z nazwy zostaje mandatem, w praktyce jest grzywną, nakładaną przez funkcjonariusza (nie tylko policji, ale każdej służby, która ma do tego kompetencje znika prawo do odmowy przyjęcia mandatu)‼📌
 
✅ grzywna jest natychmiast wykonalna, trzeba ją zapłacić w ciągu 7 dni
✅ BEZ KOMENTARZA: jak odmówimy odebrania mandatu albo nie będziemy mogli go odebrać (np. będziemy nieprzytomni po wypadku), mandat jest uznawany za odebrany na podstawie notatki funkcjonariusza
✅ prawo odwołania (po tym jak już mandat zapłacimy). Takie prawo będzie przysługiwać w ciągu 7 dni, ale ale: w odwołaniu trzeba będzie wskazać wszystkie dowody dla wykazania swojej niewinności‼‼‼