Małopolska pod znakiem ekologii

Małopolska pod znakiem ekologii
Poprawa środowiska naturalnego w gminie Radłów będzie możliwa dzięki finansowaniu ze środków unijnych projektu zwiększającego udział energii ekologicznej. W środę, 27 sierpnia br., w Radłowie wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Stanisław Sorys podpisali umowę w ramach MRPO na lata 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji zwiększającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

– Wspólnie z marszałkiem Sorysem chcielibyśmy podkreślić wagę tego typu projektów dla subregionu tarnowskiego, jaki i całej Małopolski – powiedział wicemarszałek Roman Ciepiela. – Inwestycje, jak ta w Radłowie są dobrym przykładem powszechnego zastosowania rozwiązań i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jest to kolejny krok do modernizacji ekologicznej naszego regionu – dodał.

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości powietrza dzięki zastosowaniu instalacji wykorzystujących w pełni odnawialną energię słoneczną, która w znaczącej części zastąpi energię pochodzącą ze spalania paliw kopalnych. Realizacja projektu ma za zadanie obniżyć koszty wykorzystywania energii elektrycznej poprzez zapewnienie należącym do gminy jednostkom dostępu do taniej energii ze źródeł odnawialnych oraz obniżyć zużycie nieodnawialnych nośników energii. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,2 mln zł, a wysokość dotacji unijnej to prawie 2,8 mln zł.

Dofinansowanie projektu Alternatywne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w Gminie Radłów, zostało przyznane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close