W Małopolsce dbamy o jakość

W Małopolsce dbamy o jakość

10 listopada 2016 r. przypada Światowy Dzień Jakości – święto mające na celu podkreślenie znaczenia jakości i jej nieustającej kontroli.

Światowy Dzień Jakości obchodzony jest co roku, w drugi czwartek listopada. Został zainicjowany w 1989 r. przez 3 główne międzynarodowe organizacje do spraw jakości:

 • Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Jakości, założone w 1946 r.; 
 • Europejską Organizację Jakości, założoną w 1956 r.; 
 • Unię Japońskich Naukowców i Inżynierów. 

Obchody święta mają za zadanie: 

 • promowanie wiedzy na temat jakości na całym świecie i zachęcenie do “rozwoju i organizowania dobrobytu”, 
 • podkreślenie znaczenia jakości i jej nieustającej kontroli, 
 • uczczenie osiągnięć w dziedzinie podnoszenia jakości, 
 • podniesienie świadomości społeczeństw, jak podejście do jakości systemów i procesów produkcyjnych może mieć wpływ na życie człowieka. 

Jakość w Małopolsce 

O wysoką jakość szkoleń w Małopolsce dba w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, funkcjonujące w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Główne zadania Centrum to: 

 • przyznawanie i weryfikowanie prawa do używania znaku jakości MSUES oraz prowadzenie Rejestru instytucji ze znakiem jakości MSUES; 
 • monitorowanie jakości usług świadczonych przez instytucje ze znakiem MSUES w oparciu o informacje, w tym od klientów; 
 • dbałość o odpowiednią jakość audytów na zgodność z MSUES służącą utrzymaniu wiarygodności i jakości znaku MSUES na rynku szkoleniowym poprzez prowadzenie Rejestru uprawnionych firm audytujących i audytorów, audyty monitorujące, organizację szkoleń dla audytorów, weryfikację raportów z audytu i konsultacje dla audytorów; 
 • dbałość o aktualność i kompletność MSUES; 
 • współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz jakości kształcenia; 
 • wsparcie metodyczne dla instytucji zamawiających szkolenia finansowane ze środków publicznych; 
 • monitorowanie rynku szkoleniowego w Małopolsce. 

O Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych 

Na Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych składają się 4 obszary: jakość usług, jakość kadry, jakość organizacji oraz jakość zarządzania. Są one rozpisane na 20 standardów, które były opracowywane przy współpracy z przedsiębiorcami i firmami szkoleniowymi. 

MSUES jest standardem „skrojonym na miarę” branży szkoleniowej – przygotowany w 2010 r., następnie zweryfikowany w pilotażowych wdrożeniach z instytucjami szkoleniowymi. 147 instytucji z powodzeniem posługuje się już znakiem jakości MSUESLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Standard jest zweryfikowany w praktyce od strony instytucji szkoleniowych, dysponentów szkoleń, klientów (przedsiębiorców), oceniony pozytywnie przez ekspertów oraz przez Komisję Europejską w kontekście pracy nad  krajowym systemem jakości usług finansowanych z EFS – Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close