Luksemburg – PŁACA MINIMALNA 13,86 € – dla pracowników delegowanych

Luksemburg – PŁACA MINIMALNA 13,86 € – dla pracowników delegowanych

Kolejny kraj idzie za przykładem Niemiec, Austrii, Francji  i Włoch. Luksemburg ustanawia minimalne wynagrodzenie dla pracowników delegowanych. Będzie ono obowiązywało kierowców realizujących kabotaż i transport międzynarodowy, informuje hiszpańska federacja związków transportowych Fenadismer.

Fenadismer donosi, że Luksemburg dołączył do grupy państw Unii, które implementowały już Dyrektywę 96/71/WE, wprowadzając przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników delegowanych. Informację potwierdzili także eksperci z Inicjatywy Mobilności Pracy.

Nowe przepisy ustanawiają prawo do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych za granicą wykonujących pracę na terenie Luksemburga. Płaca minimalna będzie obowiązywała kierowców realizujących kabotaż, transport międzynarodowy z lub do Luksemburga, donosi Fenadismer.

Główne obowiązki pracodawców ustanowione w nowych przepisach:

  • Zgłoszenie delegowania. Przed delegowaniem pracownika, pracodawca ma obowiązek zgłoszenia delegacji przy użyciu platformy luksemburskiej Inspekcji Pracy. Do zgłoszenia potrzebne będą: dane firmy, dane osobowe pracownika delegowanego oraz przedstawiciela na terytorium Luksemburga, a także przewidywany okres delegacji,
  • Wyznaczenie przedstawiciela na terytorium Luksemburga, który będzie odpowiedzialny za przechowywanie następującej dokumentacji: zaświadczenia o zgłoszeniu delegowania kierowców, druku A1, potwierdzenia rejestracji do VAT UE, oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników.
  • Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język urzędowy Luksemburga, tj. francuski lub niemiecki, na wypadek kontroli Inspekcji Pracy.
  • Wypłacanie pracownikom delegowanym do Luksemburga minimalnego wynagrodzenia, które wg informacji Fenadismer ma wynosić:
    • 11,55 euro za godzinę (1998,59 euro miesięcznie) dla pracowników niewykwalifikowanych
    • 13,86 euro za godzinę (2398,30 euro miesięcznie) dla pracowników wykwalifikowanych.

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close