Luksemburg – Nie obowiązuje Płaca minimalna dla Transportu

Luksemburg – Nie obowiązuje Płaca minimalna dla Transportu

Zgodnie z Informacją uzyskaną bezpośrednio z Ambasady RP w Luksemburgu Inspekcja Pracy i Górnictwa (ITM) wskazuje, że w sektorze transportu drogowego jest ustanowiona płaca minimalna. Jednocześnie Ambasada potwierdza, że wycofują wcześniej opublikowaną informację na stronach WPHI, pochodzącą od Ministerstwa Transportu, która wskazywała na NIE obowiązywanie tych regulacji w stosunku do polskich przewoźników.

Transport w Luksemburgu nie podlega płacy minimalnej

Przepisy o delegowaniu pracowników na terenie Luksemburga nie dotyczą obecnie usług transportowych. Tę informację potwierdza Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli.

Zgodnie z informacją WPHI Ambasady RP w Brukseli, odpowiedzialnego m.in. za wspieranie polskich przedsiębiorstw działających również na terenie Luksemburga, aktualne wytyczne dotyczące delegowania pracowników nadal uznają jako wyjątki, nie podlegające ustawodawstwu Luksemburga związanemu z płacą minimalną:

  • wykonujących tranzyt, transport i dostawę towarów lub osób fizycznych na terytorium Luksemburga;
  • wszelkie działania związane z rozrywką, czyli muzyka (na przykład koncerty), teatr itd.;
  • zagranicznych dyplomatów;
  • przedstawicieli handlowych;
  • pracowników przybywających na spotkaniach z zagranicznymi pracownikami na terenie kraju (na przykład spotkania pomiędzy biznesmenami, spotkania na budowie itd.).

Oznacza to, że ruch tranzytowy i każdy inny rodzaj usługi transportowej wykonywanej na terenie Luksemburga nie podlega obecnie obowiązkom wynikającym z przepisów (m.in. zgłaszaniu oddelegowania).

Poniżej informacja w jęz. francuskim, którą WPHI w Brukseli otrzymało w dniu 20 czerwca 2017 roku

Monsieur le Conseiller,

 

Me référant à votre demande, je peux vous informer qu’actuellement le Luxembourg n’applique pas sa législation sur le salaire minimum aux conducteurs des entreprises de transports étrangères.

 

Néanmoins, le Luxembourg est d’avis que les conditions sociales auxquelles sont soumises certains chauffeurs sont un grave problème qu’il faut absolument résoudre. Le Luxembourg préconise une solution européenne et espère qu’une solution pourra être trouvée dans le cadre des discussions sur le paquet mobilité récemment présenté par la Commission européenne.

 

Je tiens à préciser que la fausse information que le Luxembourg aurait introduit une législation similaire à celles de certains autres Etats membres en ce qui concerne le salaire minimum ne semble circuler que en Pologne, mais dans aucun autre Etat membre.

 

Etant donné que vous avez fait votre demande également par courrier, je vous saurais gré de m’informer si la présente réponse vous est suffisante ou si vous souhaitez recevoir une copie par courrier.

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

 

Pour le Ministre du Développement durable et des Infrastructures

Guy Staus

Conseiller

 

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère du Développement durable et des Infrastructures

Département des Transports

Direction des transports routiers

 

4, place de l’Europe . L-1499 Luxembourg

Tél. (+352) 247-84400 . Fax (+352) 22 85 68

E-mail : transports@tr.etat.lu

www.gouvernement.lu . www.luxembourg.lu

www.mddi.lu

 

Tłumaczenie robocze:

 

Panie Radco,

w odniesieniu do Pana pytania informuję, że obecnie Luksemburg nie stosuje legislacji w zakresie płacy minimalnej w odniesieniu do zagranicznych przedsiębiorstw transportowych.

Niemniej, Luksemburg jest zdania, że warunki socjalne, którym podlegają niektórzy kierowcy, stanowią poważny problem, który musi zostać rozwiązany. Luksemburg jest zwolennikiem rozwiązania europejskiego i ma nadzieję, że takie rozwiązanie powstanie w kontekście dyskusji w związku z pakietem dla mobilności ostatnio zaprezentowanym przez Komisję Europejską.

Chciałbym również podkreślić, że fałszywe informacje na temat rzekomego wprowadzenia przez Luksemburg podobnych rozwiązań prawnych do innych państw członkowskich w zakresie płacy minimalnej, wydają się funkcjonować jedynie w Polsce.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close