Lista płac kierowców po 2 lutego 2022 r.- MITY

Lista płac kierowców po 2 lutego 2022 r.- MITY

Pakiet mobilności wprowadził wiele zmian w obliczaniu wynagrodzenia dla kierowców międzynarodowych. Lista płac staje się dużo bardziej skomplikowana niż dla pozostałych pracowników.

Pakiet mobilności należy rozumieć jako zbiór aktów prawa europejskiego regulujących drogowy transport międzynarodowy. Zmiany dotyczą m.in. czasu jazdy i odpoczynku kierowców, jak również tachografów. Wprowadzone poprawki odnoszą się również do sprawiedliwej konkurencji na rynku kierowców zawodowych.

Szereg wprowadzonych regulacji ma za zadanie poprawić warunki płacy kierowców, szczególnie w państwach w których jest nadal bardzo niska płaca minimalna.

Firmy transportowe realizujące przewozy międzynarodowe musiały dostosować się do licznych przepisów zmieniających rynek usług przewozowych.

Pakiet mobilności- akty prawne

Pod pojęciem Pakietu Mobilności należy rozumieć zbiór aktów prawa europejskiego regulujących drogowy transport międzynarodowy. W szczególności chodzi o akty prawne wprowadzane w ramach Unii Europejskiej takie jak:

Lista płac kierowców międzynarodowych jest rozliczana na nowych zasadach od 2 lutego 2022 r.

Dane potrzebne do przygotowania listy płac po 2 lutego 2022 r. uwzględniające zmiany wprowadzone przez pakiet mobilności:

 • wartość wirtualnych diet
 • wartość wynagrodzenia zagranicznego kierowcy (tj. rozliczenie płacy sektorowej)
 • dodatki za godziny nadliczbowe nocne, dyżury itp.

Wirtualna dieta- lista płac

Obowiązująca od 2 lutego 2022 r. definicja podróży służbowej kierowców wyłącza spod tego pojęcia każdy przewóz międzynarodowy. Dla kierowców międzynarodowych oznacza to, że nie będą mieć wypłacanych świadczeń takich jak np. diety, ryczałty za nocleg. Jednak podczas wyjazdu zagranicznego naliczamy dietę wirtualną. Celem jest obniżenie o tę właśnie dietę wirtualną podstawy składek ZUS i opodatkowania. Nie niżej jednak niż 5922 zł, jeżeli chodzi o podstawę ZUS. W przypadku podstawy PIT, odejmujemy 30% tych diet, które wylicza się za okres pobytu za granicą.

Wynagrodzenie sektorowe- lista płac

Kierowcy delegowani otrzymają minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym kraju, w którym wykonują pracę, Zgodnie z regulacjami znajdującymi się w pakiecie mobilności zapisy delegowania pracowników obejmą wszystkich kierowców, z wyłączeniem kierowców wykonujących przewozy transportu dwustronnego (bilateralnego) oraz przejazdy tranzytowe.

List płac kierowców- problemy jakie mogą spotkać księgowych przy wyliczaniu:

 • poprawne obliczenie podstawy do ZUS i PIT,
 • wyliczenie wynagrodzenia chorobowego, urlopowego,
 • wystawienie PIT-11 dla kierowców,
 • analiza rozliczeń przekazanych przez firmę rozliczającą czas pracy kierowców,
 • poprawne zaewidencjonowanie w programie kadrowo-księgowym wartości wynagrodzenia zagranicznego, wirtualnych diet oraz innych części składowych wynagrodzenia.

Lista płac- podstawa do ZUS- kwota 5.922,00 zł

W przypadku gdy wynagrodzenie kierowcy (wynagrodzenie zasadnicze, płaca sektorowa, dodatki za nocne, nadliczbowe itp.) będzie wyższe od kwoty 5922,00 r. (prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej) to podstawę do ZUS obliczamy od kwoty 5922,00 zł.

Lista płac- podstawa do PIT

Podstawę do PIT ustalamy pomniejszając wynagrodzenie o 30% wirtualnych diet zagranicznych. Pamiętamy o tym, że gdy składki ZUS obliczone jako 13,71% podstawy opodatkowania są niższe niż faktyczna kwota ZUS-u to przyjmujemy tą wartość!

Podsumowując mity- lista płac- Pakiet mobilności

 1. Wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego nie może być niższe niż 5922,00 zł- wynagrodzenie za dany miesiąc wynika z umowy i rozliczeń czasu pracy, a nie jest narzucone z góry przez przepisy!!!
 2. Nie pomniejszamy wynagrodzenia o wirtualne diety, gdy nie ma podatku- warto to zrobić ponieważ podstawa opodatkowania w kolejnych miesiącach może być wyższa- a wtedy podatnik może odzyskać nadpłacony podatek w zeznaniu rocznym!
 3. Przepisy pakietu mobilności wcale nie dotyczą zleceniobiorców- te dotyczące ustalenia podstawy do ZUS dotyczą zleceniobiorców.
 4. Kierowcy po wejściu w życie pakietu mobilności zarabiają więcej- nie konieczne, dużo zależy m.in. od tego jakie przewozy realizują, jaką cześć miesiąca są w trasie oraz po jakich krajach jeżdżą najwięcej.
 5. Nie można już wypłacać delegacji- możemy wypłacać delegacje ale będą one oskładkowane i opodatkowane (podobnie jak np. premia uznaniowa)

Podsumowując, lista płac kierowców sprawia wiele problemów kadrowym i księgowym. Nadal utrwala się wiele mitów dotyczących list płac. W tym artykule dementujemy kilka z nich.