Liczba zatrudnionych na 30 czerwca zdecyduje o objęciu PPK

Liczba zatrudnionych na 30 czerwca zdecyduje o objęciu PPK

Na 30 czerwca 2019 r. przypada kolejna data ustalania stanu zatrudnienia dla celów PPK. Podmioty, które w tym dniu będą zatrudniać co najmniej 50 osób, zostaną włączone do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r.

PPK czyli pracownicze Plany Kapitałowe to nowy program emerytalny, który ułatwia pracownikom długotrwałe oszczędzanie. Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, który przystąpi do programu. Przewiduje się, że z PPK może skorzystać aż 11 milionów pracowników w Polsce. Pieniądze z PPK będzie można wypłacić bez dodatkowych potrąceń po ukończeniu 60. roku życia.

Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) wyniesie 3,5%, a maksymalna 8% wynagrodzenia pracownika. Składka deklarowana przez pracownika będzie obliczana na podstawie wynagrodzenia brutto, a odprowadzana z jego wynagrodzenia netto. Dodatkowo pracownik dostanie od Państwa 250 zł wpłaty powitalnej i wpłatę coroczną 240 zł. Pracodawca, który zatrudnia pracownika za 3000 zł brutto będzie musiał odprowadzić do PPK składkę w wysokości co najmniej 45 zł miesięcznie

Firmy, w których liczba osób zatrudnionych w czerwcu br. oscyluje wokół wartości granicznej, mają czas do 30 czerwca 2019 r. na takie ukształtowanie stanu zatrudnienia, które umożliwi – w zależności od woli podmiotu zatrudniającego – objęcie obowiązkami wynikającymi z ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r. lub odroczenie tych obowiązków na późniejszy termin – od 1 lipca 2020 r.

Podmiot zatrudniający, który weryfikuje stan swojego zatrudnienia na 30 czerwca br., ma obowiązek ustalić dokładną liczbę osób zatrudnionych. Istotnym kryterium uznania za osobę zatrudnioną jest obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom z danego tytułu. Do stanu zatrudnienia nie będzie się zatem wliczać m.in.:

  • zleceniobiorców będących uczniami lub studentami w wieku do 26 roku życia (z tytułu umowy zlecenia nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym),
  • zleceniobiorców, którzy w wyniku zbiegu tytułów do ubezpieczeń ze zlecenia podlegają tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu albo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, lecz na zasadzie dobrowolności.

Ponadto przy określaniu liczby osób zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r. nie ma znaczenia m.in. to, czy umowa jest zawarta na czas określony czy nieokreślony i jaka jest wysokość wynagrodzenia osoby zatrudnionej.

Źródło: https://inforfk.pl 

https://www.ppk-aegon.pl

 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close