Wymagane licencje w branży transportowej i spedycyjnej

Wymagane licencje w branży transportowej i spedycyjnej

Licencje w branży transportowej i spedycyjnej to szeroki temat.

Zarówno transport drogowy towarów lub osób, jak również działalność spedycyjna to branże regulowane, które wymagają uzyskania odpowiednich zezwoleń czy licencji, w zależności od rodzaju transportu (przewóz osób, przewóz rzeczy), obszaru świadczenia usług (transport krajowy, transport międzynarodowy) czy wykorzystywanych pojazdów (do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony, do 9 osób, powyżej 9 osób).

Poniżej postaramy się usystematyzować informacje w zakresie konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń/licencji.

LICENCJE W BRANŻY TRANSPORTOWEJ

Przewóz osób – transport krajowy

  • Przewóz osób busem

Przewóz osób busem powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wymaga uzyskania tzw. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Ta licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych, nie uprawnia natomiast do wykonywania przewozów regularnych, przewozu taksówką ani przewozu samochodem osobowym. Organem właściwym w kwestii wydania licencji jest starostwo powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy.

  • Przewóz osób taksówką

Przewóz osób taksówką wymaga uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Licencja wydawana jest przez urząd miasta na prawach powiatu lub urząd gminy. Wniosek o licencję składa się do urzędu gminy, na terenie której przedsiębiorca będzie świadczył usługi. Można również jeździć taksówką na terenie kilku sąsiadujących ze sobą gmin (jeśli mają zawarte pomiędzy sobą porozumienie). Wówczas wniosek składa się do gminy, w której przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

  • Przewóz osób samochodem osobowym

Z kolei wykonywanie przewozu osób samochodem osobowym wymaga uzyskania licencji na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym. Organem właściwym w kwestii wydania licencji jest starostwo powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy.

  • Przewóz osób autobusem

Przewóz osób autobusem wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (potocznie często używa się sformułowania „licencja krajowa”). Organem właściwym do wydania zezwolenia jest starostwo powiatowe.

UWAGA! Jeśli przedsiębiorca chce również świadczyć usługi w międzynarodowym transporcie drogowym musi uzyskać tzw. licencję wspólnotową, którą wydaje GITD. Wówczas można ubiegać się równocześnie o zezwolenie krajowe, jak również licencję wspólnotową – organem właściwym w kwestii wydawania uprawnień jest wtedy GITD.

Przewóz rzeczy – transport krajowy

Transport drogowy towarów wykonywany na terenie Polski, pojazdami powyżej 3,5 tony wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, które wydawane jest przez starostwo powiatowe.

WAŻNE! W przypadku przewozu rzeczy w transporcie krajowym pojazdami poniżej 3,5 tony nie jest wymagane zezwolenie czy licencja!

Przewóz osób – transport międzynarodowy

Chcąc wykonywać transport osób w ruchu międzynarodowym należy uzyskać licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.

Przewóz rzeczy – transport międzynarodowy

Podobnie jak w przypadku transportu osób w ruchu międzynarodowym, również przewóz rzeczy wymaga uzyskania licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Dotyczy to zarówno transportu wykonywanego pojazdami powyżej 3,5 tony, jak również pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5 tony i ≤ 3,5 tony.

Powyżej przedstawione zostały licencje w branży transportowej.

LICENCJA SPEDYCYJNA

Świadczenie usług spedycyjnych również jest zajęciem regulowanym, wymagającym uzyskania odpowiedniej licencji. Jest to licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie, potocznie zwana licencją spedycyjną. Organem uprawnionym do wydawania licencji jest starostwo powiatowe lub urząd miasta (w przypadku miast na prawach powiatu) właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa.

Licencja spedycyjna dotyczy zarówno pośrednictwa przy przewozie krajowym, jak i międzynarodowym.

Transport na potrzeby własne

Warto również podkreślić, że nie każdy przewóz rzeczy czy osób wymaga uzyskania licencji lub zezwolenia. Dotyczy to wyłącznie przewozów o charakterze zarobkowym, odpłatnym, a więc wykonywanym przez przedsiębiorcę.

Często jednak przedsiębiorcy zastanawiają się co w sytuacji kiedy prowadzą działalność inną niż transport drogowy, np. firmę produkcyjną, usługową itp., ale posiadają własne pojazdy, którymi transportują przykładowo towary handlowe czy materiały do produkcji. W takim przypadku nie jest wymagane uzyskanie licencji transportowej, jednak należy ubiegać się o wydanie tzw. zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Jak widać, powyższe podsumowanie potwierdza, że licencje w branży transportowej i spedycyjnej są różnorodne i trzeba jasno określić jaki rodzaj transportu będzie się wykonywało, aby ubiegać się o odpowiednie zezwolenie/licencję.