Licencje na krajowy transport drogowy – stan na 31 grudnia 2014 r.

Data dodatnia: 17 kwietnia, 2015

Licencje na krajowy transport drogowy – stan na 31 grudnia 2014 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że na dzień 31 grudnia 2014 r. w krajowym transporcie drogowym udzielono ok. 8 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób (dla ok. 62,2 tys. pojazdów) oraz ok. 60,4 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy (dla ok. 205 tys. pojazdów). Zezwolenia te udzielane są przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. W stosunku do stanu na koniec 2013 r. nastąpił ok. 5,9 proc. spadek liczby zezwoleń na przewóz osób oraz ok. 0,7 proc. wzrost liczby zezwoleń na przewóz rzeczy (na dzień 31.12.2013 r. udzielonych było ok. 8,5 tys. uprawnień na przewóz osób i ok. 60 tys. uprawnień na przewóz rzeczy).

Ponadto na dzień 31.12.2014 r. udzielono ok. 61,3 tys. licencji na przewóz osób taksówką. Organem uprawnionym do udzielenia tych licencji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił niewielki spadek liczby tych uprawnień (na koniec 2013 r. udzielonych było ok. 59,6 tys. licencji).

Od 15.08.2013 r. wydawane są nowe licencje uprawniające do przewozu osób. Organem udzielającym tych uprawnień jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Do końca 2014 r. udzielono ok. 0,5 tys. licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (dla ok. 1,4 tys. pojazdów) oraz ok. 0,8 tys. licencji w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (dla ok. 1,8 tys. pojazdów).

Udzielane są również licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydawane przez starostę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Na dzień 31.12.2013 r. udzielonych było ok. 7,3 tys. tych licencji.

W krajowym transporcie drogowym osób wydawane są również zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych. Na dzień 31.12.2014 r. funkcjonowało ok. 23,3 tys. zezwoleń na przewozy regularne (z ok. 108,9 tys. wypisów z tych zezwoleń) oraz ok. 3,4 tys. zezwoleń na przewozy regularne specjalne (z ok. 9,7 tys. wypisów z tych zezwoleń). Są to dokumenty uprawniające przewoźników do wykonywania przewozów w ramach obsługi linii komunikacyjnych (przewozy regularne) oraz obsługi niepublicznego przewozu regularnego określonych grup osób (przewozy regularne specjalne).

Przedsiębiorca wykonujący przewozy drogowe na potrzeby własne musi uzyskać stosowne zaświadczenie, potwierdzające zgłoszenie przez niego prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Na dzień 31.12.2014 r. w zakresie przewozu osób wydano ok. 0,7 tys. zaświadczeń oraz ok. 1,7 tys. wypisów z tych zaświadczeń. W zakresie przewozu rzeczy wydano ok. 45,7 tys. zaświadczeń oraz ok. 128,2 tys. wypisów z tych zaświadczeń.

Źródłem powyższych informacji były zestawienia statystyczne przekazane do resortu infrastruktury i rozwoju przez urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie i gminne, w ramach realizacji zapisu art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414).

 

 

 

źródło:zmpd.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – pozostali płatnicy składek

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close