Licencja Transportowa i tachograf powyżej 2,5 tony, dla BUSów

Licencja Transportowa i tachograf powyżej 2,5 tony, dla BUSów

Zabezpieczenie finansowe, licencja i tachograf na busy powyżej 2500 kg DMC (2,5 tony)! Parlament Europejski zadecydował o tym w tzw. pakiecie mobilności.

Licencja i zabezpieczenie finansowe dla przewoźników transportu lekkiego

W przypadku przewoźników dotychczas wykonujących międzynarodowy transport rzeczy pojazdami do 3,5 tony będą musieli uzyskać licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Licencja Transportowa będzie wymagana od 2022 roku!

Zezwolenie dotyczyć będzie wykonywania transportu pojazdami dostawczymi z dopuszczalną masą całkowitą przekraczającą 2,5 tony.

W przypadku międzynarodowego transportu towarów samochodami z DMC powyżej 2,5 tony przewoźnicy będą także zobligowani do przedstawienia zabezpieczenia finansowego – dla pierwszego “dostawczaka” będzie to 1800 euro, a dla każdego kolejnego we flocie po 900 euro.

Europejskie przepisy wprowadzające do lekkiego transportu powyżej 2,5 tony licencję wraz z zabezpieczeniem wejść mają w życie 21 miesięcy po opublikowaniu rozporządzenia. Oznacza to, że wejść powinien w życie na przełomie kwietnia / maja 2022 roku.

 

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ TRANSPORTOWĄ? CO NALEŻY POSIADAĆ?

– musimy posiadać certyfikat kompetencji zawodowej ( przynajmniej jedna osoba zarządzająca firmą musi posiadać taki dokument

– zdolność finansowa, posiadanie zabezpieczenia finansowego

– dobra reputacja przedsiębiorcy,

– zaświadczenie o niekaralności , brak umyślnych przestępstw takich jak: bezpieczeństwo w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów,  warunki pracy i higieny.

 

Potrzebujesz licencji transportowej? Zadzwoń: 690 055 955 lub 690 055 822 lub 733 339 337

 

Więcej: www.licencjatransportowa365.pl