Lato z dotacjami. Ruszają wakacyjne nabory wniosków.

Lato z dotacjami. Ruszają wakacyjne nabory wniosków.

Od dotacji na produkcję energii odnawialnej przez wsparcie infrastruktury badawczej, aż po dofinansowanie opiekunów osób niesamodzielnych – 30 czerwca ruszają nabory wniosków w 5 konkursach ogłoszonych w ramach RPO WM 2014-2020.

Źródła z potencjałem

Redukują poziom zanieczyszczeń powietrza, wpływają na poprawę poziomu bezpieczeństwa energetycznego, podnoszą jakość życia mieszkańców – ponad 21 mln zł czeka na przedsiębiorców inwestujących w urządzenia do produkcji odnawialnych źródeł energii.

O środki mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na rynku dłużej niż dwa lata, zajmujące się wytwarzaniem urządzeń wykorzystywanych do produkcji:

  • energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  • innych urządzeń grzewczych, w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych,
  • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  • biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Uwaga! Wspierane będą jedynie projekty zakładające produkcję urządzeń do ogrzewania z obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. Producenci urządzeń, których nie obejmują ww. wymogi mogą otrzymać wsparcie tylko w wówczas, gdy spełniają one odpowiednie wymagania dotyczące zużycia energii i ochrony środowiska.

Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia 2017 r.

Małopolska regionem wiedzy

Ponad 82,5 mln zł ze środków unijnych czeka na małopolskie jednostki naukowe i uczelnie. Przyznane dofinansowanie może zostać wykorzystać na budowę oraz modernizację infrastruktury badawczej, przełoży się także na rozwój współpracy z sektorem biznesu.  Projekty realizowane przez jednostki naukowe i badawcze z Małopolski pozwolą nie tylko na zwiększenie ich potencjału, ale przyczynią się także do rozwoju współpracy z sektorem biznesu.

Nabór wniosków potrwa do 29 września 2017 r.

Pomoc pomagającym

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obejmie także opiekunów osób chorych, niepełnosprawnych i starszych. 30 czerwca wystartuje nabór wniosków na działania związane z bezpośrednią pomocą tym, którzy na co dzień opiekują się osobami niesamodzielnymi. Na dotacje będą mogły liczyć także projekty wspierające placówki dziennej opieki i aktywizacji tych osób. 

Tworzone centra będą oferować m.in. szkolenia i praktyki opiekuńcze. Dofinansowane zostaną usługi świadczone przez profesjonalnych opiekunów, co w znaczny sposób odciąży i pomoże np. krewnym zajmującym się chorym członkiem rodziny. Opiekunowie będą mogą liczyć  także na wsparcie edukacyjne i doradcze, uczestniczyć w praktykach i indywidualnych poradach, w tym psychologicznych. Będą też mieli ułatwiony dostęp do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego wraz z przeszkoleniem z jego obsługi.

Z kolei w placówkach dziennej opieki i aktywizacji, oprócz zajęć terapeutycznych, będzie można liczyć chociażby na dowóz uczestników, ciepły posiłek, pomoc i opiekę w podstawowych czynnościach. Co jeszcze? Zajęcia terapeutyczne i aktywizujące, pomagające w organizacji czasu wolnego, podnoszące sprawność oraz zachęcające do uczestniczenia w życiu społecznym. Zarówno podopieczni, jak i opiekunowie nieformalni, mogą także liczyć na zajęcia edukacyjne i doradcze.

WAŻNE! Projekty, które otrzymają dofinansowanie muszą być realizowane na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa i również na tym obszarze musi być świadczone wsparcie. W skład MOF wchodzą następujące gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Nabór potrwa do 6 września 2017 r.

Kariera zaczyna się po 50tce

Pracownicy 50+ to niezastąpione źródło wiedzy i doświadczenia. Często wymagają jednak dodatkowego wsparcia. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pracodawcy będą mogli zapewnić dojrzałym pracownikom konieczne kursy, ale także lepsze warunki zatrudnienia.

Dofinansowane zostaną projekty szkoleniowe i doradcze, które mają na celu opracowanie przez pracodawców strategii zarządzania wiekiem lub wdrożenie w życie jej poszczególnych elementów. Pieniądze mogą zostać wykorzystane także na wyposażenie stanowisk pracy. Wsparte finansowo zostaną również działania, dzięki którym utrzymane zostanie zatrudnienie, zwłaszcza wśród pracowników powyżej 50. roku życia.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 7 mln zł, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

Nabór potrwa do końca lipca 2017 r.

Innowacje, czyli żeby było lepiej

Małopolscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po unijne wsparcie na badania i rozwój nowoczesnych technologii. O bezzwrotne dotacje mogą aplikować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które dzięki uzyskanym środkom mają możliwość m.in. opracowania nowych, a także ulepszenia już istniejących produktów czy usług. Co warto podkreślić, maksymalny całkowity koszt dofinansowania może wynieść aż 90% wartości projektu.

Dotacje, przyznawane w formie bonów na innowacje, pozwolą nie tylko na rozwój nowatorskich projektów, ale także na nawiązanie współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu – laboratoriami, uczelniami technicznymi czy parkami technologicznymi. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przeznaczono na ten cel 16 mln zł. 

Nabór potrwa do 31 października 2017 r.

Więcej informacji o naborachLink prowadzi do serwisu zewnętrznego można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem Funduszy Europejskich mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnychLink prowadzi do serwisu zewnętrznego w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close