Kto płaci za szkolenie okresowe kierowcy – odnowienie uprawnień (kod 95)?

Kto płaci za szkolenie okresowe kierowcy – odnowienie uprawnień (kod 95)?

Szkolenie okresowe kierowcy zawodowego (dawniej kurs na przewóz osób/rzeczy) to szkolenie odnawiane, co do zasady co 5 lat, przez aktywnych zawodowo kierowców. Jego ukończenie jest podstawą do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Zakres szkolenia okresowego

Szkolenie okresowe trwa łącznie 35 godzin i podzielone jest na 5 modułów tematycznych, z których przynajmniej jeden związany jest z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Procedura przystąpienia do szkolenia okresowego

Od 6 kwietnia 2022 r. w zasadniczy sposób zmieniła się procedura związana ze szkoleniami okresowymi i uzyskaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej będącego podstawą do wpisu kodu 95 w prawo jazdy.

Aktualnie kierowca w pierwszej kolejności musi uzyskać orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań, odpowiednio lekarskich i psychologicznych, do pracy na stanowisku kierowcy.

Następnie z ww. orzeczeniami udaje się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego/ Urzędu Miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania, celem uzyskania tzw. numeru PKZ, czyli Profilu Kierowcy Zawodowego.

Dopiero po jego otrzymaniu przez Urząd kierowca zapisuje się na szkolenie okresowe w wybranym ośrodku szkolenia kierowców.

Koszt szkolenia okresowego

Cena szkolenia okresowego zależny od konkretnego ośrodka szkolenia kierowców, nie jest ona bowiem regulowana przepisami.

W przypadku szkolenia okresowego realizowanego w ośrodku szkolenia euroPiM cena wynosi 800,00 zł. Istnieje możliwość płatności gotówką, kartą bądź przelewem.

Kto płaci za szkolenie okresowe kierowcy?

Koszty związane ze szkoleniem okresowym spoczywają na uczestniku szkolenia, czyli samym kierowcy.

Oczywiście niejednokrotnie możemy spotkać się z sytuacją, że to pracodawca dokonuje zapłaty za szkolenie okresowe kierowcy. Często wynika to ze specyfiki branży, a konkretniej brakach kadrowych w zakresie kierowców zawodowych. Jest to jak najbardziej dopuszczalne.

Co więcej, przedsiębiorca, wydatki związane z finansowaniem szkolenia okresowego dla kierowcy, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej. Szkolenie okresowe związane jest bowiem z podnoszeniem przez kierowców kwalifikacji zawodowych. Tym samym po stronie kierowcy – pracownika powstaje w takiej sytuacji przychód, który korzysta jednak ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym z uwagi na fakt, iż są to wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.