Kto od 1 września 2019 r. traci prawo do zwolnienia z VAT?

Kto od 1 września 2019 r. traci prawo do zwolnienia z VAT?

Z dniem 1 września br. wejdzie w życie część przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520). Wprowadza ona m.in. zmiany w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT polegające na rozszerzeniu katalogu czynności, których wykonywanie wyłącza prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Ze zwolnienia z VAT, pomimo że wartość sprzedaży nie przekroczyła 200.000 zł, od 1 września br. nie będą mogli korzystać podatnicy, którzy w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, dokonują dostaw:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych i nie- elektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28).

Kolejną grupą podatników, która zostanie pozbawiona możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT, są podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4), bez względu na sposób realizacji ich dostawy. W tym przypadku utrata prawa do zwolnienia nie dotyczy tylko sprzedaży internetowej, ale również stacjonarnej.

Ponadto prawo do zwolnienia z VAT utracą podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

W związku z tym podatnicy, którzy od 1 września 2019 r. wykonają jedną z omawianych czynności, będą musieli dokonać rejestracji jako podatnicy VAT czynni i będą mieli obowiązek rozliczać VAT.

Przepisy nowelizacji nie przewidują w tym zakresie żadnych przepisów przejściowych. Jak wskazało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, ewentualne zastosowanie znajdzie art. 41 ust. 14h ustawy o VAT.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy na poczet dostawy wskazanych towarów czy świadczenia wymienionych usług, które zostaną dokonane począwszy od 1 września 2019 r., przed tym dniem podatnik otrzyma zaliczkę (część lub całość zapłaty), wówczas będzie ona w tej części podlegać zwolnieniu od podatku VAT (znajdzie zastosowanie art. 41 ust. 14h pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 41 ust. 14f). W stosunku do takiej zapłaty obowiązek podatkowy powstanie wcześniej, czyli może ona korzystać ze zwolnienia z VAT. Natomiast pozostała część należności z tytułu tych czynności będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Źródło: http://www.ewydanie.gofin.pl/GazetaPodatkowa,4467,17,2019.html

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close