Kto nie musi rozliczyć deklaracji PIT za 2015?

Kto nie musi rozliczyć deklaracji PIT za 2015?

Do końca kwietnia należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego zeznanie roczne. Dotyczy to osób, które osiągnęły przychody w roku 2015 z różnych tytułów, w tym także np. niektórych emerytów i rencistów. Kto nie musi składać deklaracji rocznej?

Osoby, które nie osiągnęły w 2015 żadnych przychodów

Będą to osoby fizyczne, które nie podjęły żadnej pracy w roku podatkowym (są na utrzymaniu np. współmałżonka), a także studenci będący na utrzymaniu rodziców. Zerowy przychód nie zwalnia z obowiązku wypełnienia zeznania rocznego tylko przedsiębiorców, którzy wypełniają zerową deklarację podatkową.

Osoby, które złożyły PIT-12 do 10 stycznia 2016

W przypadku gdy pracownik złożył terminowo PIT-12 do zakładu pracy, rozliczenie roczne przechodzi w obowiązek pracodawcy. Przełożony do końca lutego ma obowiązek sporządzić formularz PIT-40 za pracownika. Dotyczy to co do zasady osób, które były zatrudnione u jednego pracodawcy w danym roku podatkowym i nie zamierzają skorzystać z preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a także skorzystać z ulg podatkowych.

Zasiłki z ośrodków pomocy społecznej dla osób najbiedniejszych

Świadczenia z pomocy społecznej są wolne od podatku dochodowego, dlatego też, jeżeli dana osoba pobiera jedynie zasiłek i jest on jej jedynym źródłem utrzymania, nie ma obowiązku złożenia zeznania rocznego. Inaczej jest w przypadku bezrobotnych, którzy otrzymują zasiłek z urzędu pracy – takie osoby otrzymują PIT-11A i na jego podstawie uzupełniają PIT-37.

Emeryci, renciści

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek do końca lutego dostarczyć do urzędów skarbowych oraz do emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia z ZUS (np. zasiłek macierzyński) roczne obliczenie podatku na deklaracji PIT-11A. Jeżeli w danym roku podatkowym osoby te nie miały innych źródeł przychodów i nie zamierzają skorzystać z ulg podatkowych lub odliczeń, ich deklaracja PIT-11A zostanie potraktowana jako rozliczenie roczne. Chyba że emeryci lub renciści byli dodatkowo zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub chcą skorzystać z ulg podatkowych, mają obowiązek do końca kwietnia dostarczyć PIT-37 lub PIT-36.

Umowa-zlecenie nieprzekraczająca 200 zł

W przypadku gdy umowa-zlecenie czy dzieło zawarta z osobą inną niż pracodawca określa wynagrodzenie na kwotę niższą niż 200 złotych, pracodawca ma obowiązek przy wypłacie należności pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, który wynosi 18%. W związku z tym zleceniobiorca nie otrzymuje PIT-11 oraz nie ma obowiązku sporządzić zeznania rocznego.

Źródło: www.bankier.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia