Krakowskie Forum Ekspertów rynku pracy edukacji i szkoleń

Data dodatnia: 23 kwietnia, 2015

Wypracowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej dotyczących dalszego wdrażania Strategii Europa 2020 w obszarze uczenia się dorosłych w Polsce – taki cel przyświecał obradom Forum Ekspertów rynku pracy, edukacji i szkoleń, które odbyły się w Krakowie 13 kwietnia.

Uczestnicy spotkania starali się odpowiedzieć na pytanie, czy idziemy w dobrym kierunku, a więc jak strategia zaczyna funkcjonować na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Forum odbyło się w ramach międzynarodowego projektu The Lifelong Learning Hub, który skupia 10 partnerów z 8 krajów europejskich: Belgii, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Polski, Portugalii i Turcji, reprezentujących władze publiczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, izby gospodarcze oraz instytucje edukacyjne. Projekt ma na celu inicjowanie międzysektorowej współpracy i dialogu na rzecz uczenia się przez całe życie na poziomie europejskim. Dzięki stworzeniu sieci interesariuszy z różnych krajów możliwe będzie wypracowanie wspólnego podejścia do tematyki uczenia się przez całe życie i do oceny realizacji Strategii Europa 2020 w tym obszarze.

Polskę w projekcie reprezentuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, który na forum międzynarodowym zaprezentuje doświadczenia małopolskie w tworzeniu narzędzi regionalnych służących polityce uczenia się przez całe życie. Nasz region od wielu już lat zajmuje się tą problematyką systemowo i ma duże doświadczenie we współpracy międzyinstucjonalnej na rzecz rozwoju i promocji uczenia się przez całe życie. Dlatego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie skupi się w ramach projektu na:

  • dokonaniach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego,
  • badaniach Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji,
  • pilotażowym wdrożeniu bonu szkoleniowego,
  • znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych,
  • pilotażu wybranych elementów zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Pierwszym etapem realizacji projektu były badania dotyczące wdrażania Strategii Europa 2020 w obszarze uczenia się przez całe życie na poziomie regionalnym. Badania obejmowały 4 grupy zagadnień:

  • uznanie i uprawomocnienie pozaformalnego i nieformalnego kształcenia;
  • Europejska Agenda Kształcenia Dorosłych – uczestnictwo dorosłych w uczeniu się przez całe życie;
  • powiązania edukacji z rynkiem pracy;
  • eliminowanie barier pomiędzy sektorami i podmiotami – partnerstwo i współpraca.

Warto zwrócić uwagę, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, przeprowadzając badania w Małopolsce zbierał informacje oddolnie, od lokalnych ekspertów rynku pracy, edukacji i szkoleń, a także od osób uczących się.

Forum Ekspertów, które odbyło się w Krakowie, zostało podzielone na dwie części. W pierwszej uczestnicy mieli okazję poznać kontekst europejski i krajowy wdrażania Strategii Europa 2020. W Panelu Strategicznym pt. Polska – Małopolska – ocena wdrażania Strategii Europa 2020 w obszarze uczenia się osób dorosłych wzięli udział: Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Joanna Godrecka – Bareau z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, prof. Grażyna Prawelska – Skrzypek z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Audrey Frith, Dyrektor Europejskiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Uczenia się przez Całe Życie (instytucji będącej liderem projektu The Lifelong Learning Hub) oraz Andrzej Martynuska, ekspert ds. rynku pracy i uczenia się przez całe życie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W drugiej części Forum zaprezentowano wyniki badań dotyczących wdrażania Strategii Europa 2020 w Małopolsce. Stały się one punktem wyjścia do dyskusji na warsztatach, podczas których eksperci pracowali nad rekomendacjami dla Komisji Europejskiej dotyczącymi dalszego wdrażania tejże Strategii w Polsce.

Rekomendacje oraz wyniki badań z Małopolski, zebrane w raporcie końcowym, zostaną zaprezentowane na Agorze, czyli podczas spotkania wszystkich partnerów projektu w Parlamencie Europejskim, które odbędzie się w 2016 roku.
Patronat honorowy nad Forum objął Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close